• Ebook Phương pháp dưỡng sinh trẻ mãi không già: Phần 1

  Ebook Phương pháp dưỡng sinh trẻ mãi không già: Phần 1

  Ebook "Phương pháp dưỡng sinh trẻ mãi không già" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm hướng dẫn huấn luyện bát quái chưởng; Thế nào là huấn luyện tấn công; Huấn luyện đại não; Luyện tập chân pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   13 p thuvienbrvt 31/10/2023 40 1

 • Ebook Phương pháp dưỡng sinh trẻ mãi không già: Phần 2

  Ebook Phương pháp dưỡng sinh trẻ mãi không già: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp dưỡng sinh trẻ mãi không già" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bát quái chưởng thuyết minh đố; Thuyết minh luyện tập; Đơn hoán chưởng; Tẩu thân chưởng; Chuyển thân chưởng; Bội thân chưởng; Hồi đầu chưởng; Khiêu câu chưởng; Thám chưởng; Phiên thân chưởng; Hàm tiếp chưởng. Mời các bạn...

   120 p thuvienbrvt 31/10/2023 38 1

 • Ebook Y học thực chứng: Phần 1

  Ebook Y học thực chứng: Phần 1

  Ebook Y học thực chứng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét khái quát về y học thực chứng; Bằng chứng và vấn đề phản nghiệm trong khoa học; Tìm y văn qua Pubmed; Phân biệt nghiên cứu và giá trị khoa học; Diễn giải kết quả nghiên cứu RCT;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   59 p thuvienbrvt 25/07/2023 81 0

 • Ebook Y học thực chứng: Phần 2

  Ebook Y học thực chứng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Y học thực chứng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Diễn giải kết quả chẩn đoán; Diễn giải kết quả nghiên cứu theo trường phái Bayes; Kiểm định thống kê và kiểm định giả thuyết; Bias trong nghiên cứu y học; Đánh giá hiệu quả kinh tế - lâm sàng; Thực hành y học thực chứng. Mời các bạn cùng tham khảo...

   104 p thuvienbrvt 25/07/2023 68 0

 • Kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh tay của học sinh trung học cơ sở và một số yếu tố liên quan

  Kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh tay của học sinh trung học cơ sở và một số yếu tố liên quan

  Bài viết nghiên cứu mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về vệ sinh tay của học sinh trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và phân tích một số yếu tố liên quan.

   13 p thuvienbrvt 25/07/2023 32 0

 • Kiến thức và thái độ của sinh viên về quy định cấm trong Luật phòng chống tác hại của rượu bia

  Kiến thức và thái độ của sinh viên về quy định cấm trong Luật phòng chống tác hại của rượu bia

  Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là mô tả kênh sinh viên tiếp cận thông tin về Luật; Kiến thức và thái độ về một số quy định cấm trong luật phòng chống tác hại của rượu bia của sinh viên Đại học Y Hà Nội năm 2020.

   8 p thuvienbrvt 25/07/2023 30 0

 • Thực trạng môi trường lao động trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa từ nhựa tái chế

  Thực trạng môi trường lao động trong các cơ sở sản xuất nguyên liệu nhựa từ nhựa tái chế

  Thực trạng môi trường trong các cơ sở tái chế nhựa được đánh giá qua quy mô, quy trình công nghệ sản xuất, cách bố trí mặt bằng sản xuất… và qua các thông số quan trắc môi trường như vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, hơi hóa chất độc hại… Bài viết này, trình bày kết quả phân tích về thực trạng môi trường trong 15 cơ sở sản xuất nguyên liệu...

   11 p thuvienbrvt 25/07/2023 26 0

 • Sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông

  Sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông

  Nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông (THPT). Mẫu nghiên cứu là 757 học sinh THPT đến từ 3 trường công của 3 tỉnh thành đại diện cho 3 vùng ở Việt Nam: Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ học sinh THPT có vấn đề sức khỏe tâm thần chiếm tỉ lệ khá cao.

   8 p thuvienbrvt 25/07/2023 26 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn sức khỏe của người lao động ngành Xây dựng

  Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin an toàn sức khỏe của người lao động ngành Xây dựng

  Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào một cách tinh gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, đảm bảo đầy đủ thông tin và thuận tiện trong phân tích xử lý thống kê. Sử dụng phương pháp chuyển đổi dữ liệu thành dạng bảng, phân loại dữ liệu, mã hóa dữ liệu tạo các mối liên kết giữa các nhóm dữ liệu từ các trường thông tin cơ bản...

   7 p thuvienbrvt 25/07/2023 23 0

 • Sinh viên với vấn đề sức khỏe sinh sản

  Sinh viên với vấn đề sức khỏe sinh sản

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của sinh viên Khoa Xã hội và Nhân văn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản: Nhận biết xu hướng tình dục, tình dục an toàn, bệnh lây lan qua đường tình dục, bạo hành tình dục, tình dục trước hôn nhân và hậu quả. Cũng như một số biểu hiện hành vi tình dục của sinh viên,...

   7 p thuvienbrvt 25/07/2023 22 0

 • Bước đầu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở tái chế nhựa thủ công, gián đoạn

  Bước đầu đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở tái chế nhựa thủ công, gián đoạn

  Đánh giá rủi ro (ĐGRR) an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) trong các cơ sở tái chế nhựa thủ công là một vấn đề cần được thực hiện. Điều này, thể hiện rõ trong một số công đoạn chính trong tái chế nhựa gián đoạn (giặt/băm sơ bộ/nghiền) có những rủi ro cao và rất cao. Bài viết này, trình bày về kết quả ĐGRR ATSKNN và đề xuất một số...

   8 p thuvienbrvt 25/07/2023 20 0

 • Nghiên cứu xây dựng công thức khẩu phần ăn cứu sinh dùng trong điều kiện hoạt động độc lập trên biển

  Nghiên cứu xây dựng công thức khẩu phần ăn cứu sinh dùng trong điều kiện hoạt động độc lập trên biển

  Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu, xây dựng công thức để sản xuất khẩu phần ăn (KPA) cứu sinh. Các tiêu chí của KPA cứu sinh gồm thiết kế gọn nhẹ, sử dụng trực tiếp, không cần chế biến, cơ cấu dinh dưỡng cân đối, hợp lý từ ba nhóm chính là carbohydrate, protein, lipid.

   7 p thuvienbrvt 25/07/2023 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbrvt