• Nghiên cứu sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng trong máng sóng mô hình vật lý

  Nghiên cứu sóng tràn qua mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng trong máng sóng mô hình vật lý

  Thí nghiệm mô hình vật lý máng sóng đã được thực hiện một cách công phu với 60 kịch bản sóng ngẫu nhiên kết hợp mặt cắt tường biển có kết cấu rỗng (TSD) khác nhau nhằm đánh giá ảnh hưởng của TSD đến lưu lượng sóng tràn qua công trình. Kiểm nghiệm phương pháp tường biển hỗn hợp với Rc/Hm0

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 37 1

 • Khả năng chịu cắt của dầm nối đặt cốt thép thông thường trong kết cấu vách - lõi nhà nhiều tầng

  Khả năng chịu cắt của dầm nối đặt cốt thép thông thường trong kết cấu vách - lõi nhà nhiều tầng

  Bài viết sẽ dựa trên nghiên cứu lý thuyết, so sánh các mô hình tính toán để đánh giá sự làm việc của dầm nối dựa trên hàm lượng của hai loại cốt thép nói trên. Kết quả cho thấy cốt thép dọc ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chịu cắt của dầm nối và cần được kể đến trong tính toán kết cấu dầm loại này.

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 37 0

 • Phân tích khả năng chịu lực của tường cừ dự ứng lực rỗng trong kết cấu chắn giữ hố đào sâu

  Phân tích khả năng chịu lực của tường cừ dự ứng lực rỗng trong kết cấu chắn giữ hố đào sâu

  Nghiên cứu này khảo sát khả năng chịu lực (momen uốn lớn nhất) của tường cừ dự ứng lực rỗng trong kết cấu chắn giữ hố đào 3 tầng hầm tại Hà Nội. Hệ kết cấu chắn giữ hố đào này bao gồm tường cừ bê tông cốt thép đúc sẵn thân rỗng và 2 tầng sàn hầm dày 0.22 m. Mỗi cọc cừ trong tường chắn có tiết diện chữ I kích thước 50x52 cm,...

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 35 1

 • Nghiên cứu dự báo tính năng khai thác của kết cấu mặt đường bê tông asphalt tái chế ấm

  Nghiên cứu dự báo tính năng khai thác của kết cấu mặt đường bê tông asphalt tái chế ấm

  Bài viết này trình bày kết quả tính toán dự báo các tính năng khai thác của kết cấu mặt đường sử dụng bê tông asphalt tái chế ấm và kết cấu mặt đường bê tông asphalt nóng truyền thống theo phương pháp ME sử dụng phần mềm AASHTOWare Pavement ME Design (Pavement ME).

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 35 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng bậc hai do dự ứng lực trong sàn đến nội lực của cột trong nhà nhiều tầng

  Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng bậc hai do dự ứng lực trong sàn đến nội lực của cột trong nhà nhiều tầng

  Bài viết phân tích ứng xử của kết cấu nhà nhiều tầng dưới tác động của hiệu ứng bậc 2 do dự ứng lực trong kết cấu sàn. Một mô hình sàn dự ứng lực được lựa chọn và thiết kế theo tiêu chuẩn ACI 318-14 và theo cách thức đang được sử dụng phổ biến trong thực tế thiết kế.

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 34 1

 • Khoan phụt hai nút xử lý thấm nền công trình đê điều

  Khoan phụt hai nút xử lý thấm nền công trình đê điều

  Bài viết phân tích đánh giá điều kiện chất công trình, diễn biến, nguyên nhân phá hủy thấm nền công trình đê điều tại hai vị trí đại diện tiêu biểu của hệ thống đê sông Hồng, đê sông La và kết quả nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật khoan phụt 2 nút (nút kép) xử lý thấm nền công trình đê điều. Qua đó đã cho thấy, khoan phụt 2 nút là giải...

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 35 1

 • Nghiên cứu công nghệ sử dụng phụ gia cerachip trộn trực tiếp tăng tính năng của hỗn hợp bê tông nhựa nóng

  Nghiên cứu công nghệ sử dụng phụ gia cerachip trộn trực tiếp tăng tính năng của hỗn hợp bê tông nhựa nóng

  Bài viết trình bày nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của hỗn hợp bê tông nhựa trên cơ sở sử dụng nhựa đường thông thường kết hợp với phụ gia Cerachip; Nghiên cứu dựa trên phương pháp lý thuyết phối hợp thực nghiệm.

   6 p thuvienbrvt 21/01/2022 40 1

 • Tối ưu hoá hình học trong thiết kế cầu giàn thép

  Tối ưu hoá hình học trong thiết kế cầu giàn thép

  Tối ưu hoá là tìm một giải pháp thay thế với hiệu suất cao nhất hoặc hiệu quả cao nhất có thể đạt được theo các ràng buộc nhất định, bằng cách tối đa hóa các yếu tố mong muốn và giảm thiểu các yếu tố không mong muốn. Trong đó, tối ưu hoá hình học trong thiết kế là việc chúng ta thiết kế và phát triển cấu trúc nhằm đạt được kết...

   12 p thuvienbrvt 21/01/2022 34 1

 • Phân tích kết cấu tháp nâng tàu trục đứng bằng phương pháp FSI

  Phân tích kết cấu tháp nâng tàu trục đứng bằng phương pháp FSI

  Bài viết sẽ phân tích mối quan hệ giữa độ sâu mực nước trong trục tháp và vị trí của cabin nâng tàu đến dao động riêng, chuyển vị và ứng suất của kết cấu tháp nâng tàu trục đứng trong các điều kiện vận hành khác nhau dưới tác dụng của động đất bằng phương pháp tương tác khối chất rắn và chất lỏng (FSI) từ đó cảnh báo các vị trí...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 39 1

 • Về một số phương pháp đánh giá độ tin cậy mờ của kết cấu

  Về một số phương pháp đánh giá độ tin cậy mờ của kết cấu

  Nghiên cứu này phân tích tổng quan về một số phương pháp đánh giá độ tin cậy mờ kết cấu và các ứng dụng của chúng trong đánh giá mức độ an toàn.Trên cơ sở các kết quả phân tích, một phương pháp đánh giá độ tin cậy mờ sử dụng lý thuyết độ tin cậy truyền thống được đề xuất. Để minh họa cho phương pháp đề xuất, một ví dụ số...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 37 0

 • Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 2

  Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiếng ồn giao thông đô thị; Thoát nước đường đô thị; Thiết kế nút giao thông; Thiết kế đậu xe, các công trình an toàn giao thông và trạm thu phí trên đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   140 p thuvienbrvt 28/10/2021 89 2

 • Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 1

  Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 1

  Ebook "Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị": Phần 1 mang đến những nội dung về quá trình đô thị hóa và phát triển giao thông vận tải đô thị; Mạng lưới đường đô thị - phương tiện và tổ chức vận tải; Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị; Thiết kế chiếu sáng đường ô tô công cộng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   123 p thuvienbrvt 28/10/2021 95 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số