Văn bản số 25/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.