Chỉ thị số 16/CT-UBND 2013

Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ''toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' tỉnh bà rịa - Vũng Tàu