• Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Bài viết với các nội dung: tổng quan về tính chuyên nghiệp của báo chí; những vấn đề đặt ra về tính chuyên nghiệp của báo chí; xu hướng phát triển của báo chí chuyên nghiệp; giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam hiện nay...

   6 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Kinh doanh vốn trong ngành Báo chí Truyền thông: Kinh nghiệm Trung Quốc

  Kinh doanh vốn trong ngành Báo chí Truyền thông: Kinh nghiệm Trung Quốc

  Bài viết trình bày về một số hình thức kinh doanh vốn đang áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp báo chí truyền thông Trung Quốc hiện nay; phân tích một số ý kiến về vấn đề này đồng thời tìm hiểu hướng đi trong tương lai của việc kinh doanh vốn trong ngành Truyền thông

   9 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Về ảnh hưởng tiêu cực một số quảng cáo truyền hình tới trẻ em Việt Nam hiện nay

  Về ảnh hưởng tiêu cực một số quảng cáo truyền hình tới trẻ em Việt Nam hiện nay

  Với sự phổ biến của truyền hình, quảng cáo truyền hình củng ngày một tăng lên và có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đối với người xem, đặc biệt đối với trẻ em từ 0 đến 3 tuổi. Thông qua phân tích các đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em từ 0 đến 3 tuổi. Bài viết đề cập đến những ảnh hưởng tiêu cực của quảng cáo truyền hình đối...

   6 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc

  Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc

  Bài viết nghiên cứu các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa của các văn bản quảng cáo bằng tiếng Nga trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, nhất là trên báo chí Nga để sử dụng quảng cáo như là một ngữ liệu quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ, tiến tới áp dụng phương pháp dạy và học ngoại ngữ qua quảng cáo.

   14 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Tiếp cận "đám đông" của ngành nghiên cứu truyền thông

  Tiếp cận "đám đông" của ngành nghiên cứu truyền thông

  Trong bài viết này, nhóm tác giả hướng tới việc xem xét những điều kiện cụ thể của môi trường truyền thông ở Việt Nam hiện nay - vốn được đặc trưng bởi vai trò tạo dư luận ngày càng quan trọng của truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội – có ảnh hưởng như thế nào đến những hành động tập thể của “cộng đồng mạng”. Bằng...

   7 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

  Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

  Hoạt động truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng là một hoạt động truyền thông cơ bản, phục vụ được rất đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hình thức và nội dung chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng của các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế.

   9 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam

  Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam

  Bài viết với các nội dung: chức năng thông tin của báo chí và việc bảo đảm quyền thông tin của người dân; các nội dung thông tin báo chí và nhu cầu thông tin cơ bản của người dân; những vấn đề đặt ra trong việc đảm bảo quyền được thông tin của người dân thông qua báo chí...

   8 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Hình ảnh người phụ nữ trong quảng cáo

  Hình ảnh người phụ nữ trong quảng cáo

  Bài viết dựa vào hình ảnh phụ nữ được thể hiện trong các khuôn hình quảng cáo phát sóng trên truyền hình, bằng phương pháp thống kê và phân tích nội dung các mục quảng cáo được phát sóng trong chương trình “Phim Việt giờ vàng”.

   10 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra

  Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra

  Bài viết này hướng đến việc phân tích, chứng minh và hệ thống lại những chuẩn mực đạo đức cơ bản và thiết yếu nhất của nhà báo điều tra, trong đó bao gồm bảy chuẩn mực đạo đức quan trọng. Từ đó, góp phần củng cố hệ thống lý luận về đạo đức nhà báo và nâng cao ý thức của người làm báo.

   6 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Các yếu tố của bài báo tác động đến chỉ số trích dẫn

  Các yếu tố của bài báo tác động đến chỉ số trích dẫn

  Chỉ số trích dẫn thể hiện số lần bài báo được trích dẫn ở các nghiên cứu khác, là một chỉ số đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học. Nhiều yếu tố của tạp chí, tác giả và bài báo có tác động đến chỉ số trích dẫn. Bài viết tập trung đề cập đến một số yếu tố của bài báo là tiêu đề, tóm tắt, từ khóa, bảng biểu, phụ lục...

   5 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Quy trình quản lý, bình duyệt bài viết của các tạp chí uy tín quốc tế & lưu ý quan trọng cho tác giả

  Quy trình quản lý, bình duyệt bài viết của các tạp chí uy tín quốc tế & lưu ý quan trọng cho tác giả

  Bài viết này được hình thành trên quan điểm cá nhân các tác giả dựa trên kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu với tư cách là độc giả, tác giả, nhà phản biện trên một số tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus của các nhà xuất bản lớn như Elsevier, Springer, Taylor & Francis. Những thông tin được đề cập trong bài viết chủ yếu liên quan...

   9 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

 • Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin

  Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin

  Từ cách tiếp cận khoa học phức hợp, Edgar Morin đã luận chứng nguyên nhân và hậu quả có thể đưa lại của những khủng hoảng về đạo đức, do sự bất lực của nhận thức trong việc nắm bắt tính phức hợp của thực tại. Đồng thời vạch ra sự cần thiết của việc xác lập một quan điểm mới về đạo đức - đạo đức học phức hợp, đạo...

   8 p thuvienbrvt 23/09/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbrvt