• Minh họa “phép biện chứng duy vật” qua một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam

  Minh họa “phép biện chứng duy vật” qua một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam

  “Phép biện chứng duy vật” là một nội dung quan trọng trong chương trình học phần “Triết học Mác -Lênin” được giảng dạy ở trình độ đại học. Nhằm giúp cho việc giảng dạy phần nội dung này được gắn kết với thực tiễn cuộc sống sinh động, thuyết phục và dễ hiểu hơn đối với sinh viên, tác giả bài viết đã thực hiện việc liên hệ,...

   5 p thuvienbrvt 28/08/2021 12 0

 • Quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó đối với việc phát huy vai trò nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay

  Quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó đối với việc phát huy vai trò nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay

  Vị trí con người là một trong những chủ đề lớn, thu hút sự quan tâm của các nhà triết học Trung Hoa cổ đại. Triết học Nho gia Tiên Tần đã có những quan điểm có tính hệ thống về vị trí con người. Bài viết đi vào làm rõ những nội dung, đặc điểm cơ bản quan điểm về vị trí con người trong triết học Nho gia Tiên Tần và ý nghĩa của nó trong...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 8 0

 • Vấn đề giảng dạy chủ nghĩa Marx trong các trường đại học ở Hoa Kỳ

  Vấn đề giảng dạy chủ nghĩa Marx trong các trường đại học ở Hoa Kỳ

  Chủ nghĩa Marx đã và đang hiện diện trong giáo dục đại học ở Hoa Kỳ ngày càng được giới trẻ, giới chính trị gia quan tâm nghiên cứu. Vậy, chủ nghĩa Marx được giảng dạy như thế nào? Những khó khăn gặp phải cũng như các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu chủ nghĩa Marx là gì? Làm thế nào để sinh viên Mỹ có những thay đổi tư duy,...

   8 p thuvienbrvt 28/08/2021 8 0

 • Tư tưởng biện chứng trong triết học nho gia thời kỳ Xuân thu - Chiến quốc

  Tư tưởng biện chứng trong triết học nho gia thời kỳ Xuân thu - Chiến quốc

  Nho gia thời kỳ Xuân thu - Chiến quốc (720-221 TCN) là một trong những đại diện tiêu biểu cho tư duy biện chứng của người Trung Quốc cổ đại. Tư tưởng biện chứng trong triết học Nho gia thời kỳ này không chỉ ở cách xem xét thế giới trong sự vận động khách quan mà cả trong cách thức xem xét vị trí con người trong xã hội gắn với mối liên hệ phổ...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 7 0

 • Phriđơrich Ăngghen và tính mở của chủ nghĩa Marx

  Phriđơrich Ăngghen và tính mở của chủ nghĩa Marx

  Là người bạn chiến đấu của C. Mác (Karl Marx) và đồng sáng lập học thuyết “cải tạo thế giới”, Ph. Ăngghen (Friedrich Engels) đã để lại cho nhân loại tiến bộ một di sản tinh thần đồ sộ. Sự nghiệp sáng tạo không mệt mỏi của ông đã thể hiện sự thống nhất tính cách mạng và tính khoa học, tri thức và giá trị, tính đảng và tính mở

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 8 0

 • Nhận thức luận trong triết học John Locke

  Nhận thức luận trong triết học John Locke

  John Locke (1632-1704) là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng nhiều đến xã hội Tây Âu vào cuối thế kỷ XVII. Bài viết phân tích vị trí nhận thức luận trong hệ thống triết học của John Locke, các nội dung cơ bản và luận giải thực chất lý luận nhận thức trong triết học của John Locke.

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 8 0

 • Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn hậu dịch Covid – 19

  Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn hậu dịch Covid – 19

  Khó khăn lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Việt Nam hiện nay là bị ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid-19. Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng âm và GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng tăng trưởng thấp. Nhiều giải pháp của Chính phủ đã được đưa ra nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của...

   3 p thuvienbrvt 28/08/2021 12 0

 • Cơ hội và thách thức từ EVFTA đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Cơ hội và thách thức từ EVFTA đối với doanh nghiệp Việt Nam

  Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). EVFTA được kỳ vọng mang đến khá nhiều cơ hội và lợi ích cho nền kinh tế - xã hội Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam vượt lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội, EVFTA cũng đặt ra không ít...

   3 p thuvienbrvt 28/08/2021 12 0

 • Kinh tế xanh và thực tiễn tại Việt Nam

  Kinh tế xanh và thực tiễn tại Việt Nam

  Phát triển kinh tế xanh là xu hướng tất yếu đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm, hướng tới nhằm bảo vệ môi trường sống trong sạch, bền vững. Bài viết này khái quát về kinh tế xanh; tình hình phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam và gợi mở một số giải pháp phát triển kinh tế xanh.

   3 p thuvienbrvt 28/08/2021 11 0

 • Một vài ý kiến về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Một vài ý kiến về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể ở nước ta trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Bài viết này tập trung khai thác sự hình thành, phát triển tư duy của Đảng về kinh...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2021 12 0

 • Tác động của Hiệp định EVFTA đến kinh tế Việt Nam và một số giải pháp đề xuất

  Tác động của Hiệp định EVFTA đến kinh tế Việt Nam và một số giải pháp đề xuất

  Hiệp định EVFTA thực thi không chỉ tạo động lực cho kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập mạnh mẽ mà còn làm gia tăng vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Bài viết đánh giá tác động của EVFTA đến một số lĩnh vực kinh tế, môi trường kinh doanh và đề xuất một số giải pháp khi Việt Nam cạnh tranh trong môi trường Hiệp định này

   4 p thuvienbrvt 28/08/2021 11 0

 • Một số vấn đề trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

  Một số vấn đề trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

  Việt Nam sắp kết thúc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá một số vấn đề trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược nói trên, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số kiến nghị với...

   10 p thuvienbrvt 28/08/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số