• Bàn về một số yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Bàn về một số yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Bài viết phân tích vai trò của thư viện đại học. Nêu các yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam ở các khía cạnh: xây dựng và phát triển vốn tài liệu; nâng cao trình độ của người làm công tác thư viện; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phong phú; đổi mới công tác phục vụ bạn...

   5 p thuvienbrvt 22/09/2017 178 1

 • Thực trạng công tác biên mục và giải pháp kiểm soát thư mục

  Thực trạng công tác biên mục và giải pháp kiểm soát thư mục

  Bài viết đề cập đến sự cần thiết của việc kiểm soát thư mục trong công tác biên mục tại các cơ quan thông tin-thư viện (TT-TV) ở Việt Nam nhằm chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan TT-TV và tạo thuận lợi trong việc truy cập thông tin đối với người dùng tin. Trình bày thực trạng việc áp dụng các tiêu chuẩn thư mục khác nhau trong công tác biên mục...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 144 1

 • Cơ hội và thách thức đối với thư viện đại học Việt Nam

  Cơ hội và thách thức đối với thư viện đại học Việt Nam

  Bài viết phân tích các cơ hội và thách thức đã và đang đặt ra đối với thư viện đại học Việt Nam. Đưa ra một số yêu cầu đối với thư viện đại học trong việc đổi mới về quản lý và phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực cho việc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển...

   5 p thuvienbrvt 22/09/2017 134 1

 • Nghiên cứu đề xuất phương án điều tra sử dụng thời gian phục vụ tính toán nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo FTE

  Nghiên cứu đề xuất phương án điều tra sử dụng thời gian phục vụ tính toán nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo FTE

  Trong thống kê nhân lực NC&PT, chỉ tiêu thống kê theo nhân lực quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE) có ý nghĩa rất quan trọng, cho phép đánh giá chính xác hơn mức độ nhân lực thực sự tham gia vào NC&PT, đảm bảo so sánh quốc tế. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu xác định hệ số quy đổi để nhân lực NC&PT tính theo FTE trên cơ sở...

   11 p thuvienbrvt 22/09/2017 226 1

 • Thông tin và nghiên cứu khoa học

  Thông tin và nghiên cứu khoa học

  Bài viết trình bày nội dung bản chất thông tin của quá trình nghiên cứu khoa học. Nêu vai trò của nguồn lực thông tin trong hoạt động nghiên cứu. Phân tích mối quan hệ qua lại giữa người cán bộ thông tin với cán bộ nghiên cứu trong không gian của môi trường hoạt động thông tin khoa học.

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 216 1

 • Phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch vụ thư viện

  Phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch vụ thư viện

  Mùa hè năm 2011, một nhóm gồm năm cán bộ thư viện của Thư viện Khoa học Kenan và Thư viện Y học thuộc Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill (UNC-CH), thành lập nhóm để thảo luận về các dịch vụ thư viện và các phương pháp cung cấp dịch vụ cho các nhà khoa học. Bài viết này sẽ trình bày quá trình phát triển mô hình vòng đời nghiên cứu cho các dịch...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 66 1

 • Tăng cường ứng dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN

  Tăng cường ứng dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN

  Bài viết phân tích những lợi ích cơ bản trong việc ứng dụng thông tin từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (KQNC). Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về ứng dụng KQNC và những nội dung mang tính “đột phá” về ứng dụng KQNC trong Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN. Phân tích một số trở ngại chủ yếu trong việc triển khai thực hiện...

   9 p thuvienbrvt 22/09/2017 207 1

 • Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới: Thách thức, cơ hội và giải pháp

  Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới: Thách thức, cơ hội và giải pháp

  Khái quát xu hướng của thị trường thông tin KH&CN trên thế giới, thực trạng những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển nguồn tin KH&CN tại cơ quan thông tin- thư viện (TT-TV) trong nước. Chỉ ra những cơ hội phát triển nguồn tin KH&CN đối với cơ quan TT-TV trong giai đoạn hiện nay. Giới thiệu các mô hình liên kết, hợp tác bổ sung, cung cấp thông tin...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 49 1

 • Tạp chí thông tin và tư liệu – 40 năm phát triển

  Tạp chí thông tin và tư liệu – 40 năm phát triển

  Tạp chí thông tin và tư liệu – 40 năm phát triển giới thiệu quá trình 40 năm xây dựng và phát triển của tạp chí “Thông tin và Tư liệu”. Nêu bật các kết quả đạt được và những mặt hạn chế của Tạp chí trên cơ sở phân tích một số nội dung sau: cơ cấu bài đăng; biên tập và quy trình chọn, duyệt bài; tác giả và đội ngũ cộng tác viên. Xác...

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 184 2

 • Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

  Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

  Bài viết "Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục" hướng đến khái quát về hiện trạng của các điều kiện đảm bảo cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ thông tin – thư viện. Phân tích những điểm mạnh, yếu của các điều kiện đảm bảo hiện nay. Đề xuất một số giải pháp về cơ cấu...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 83 1

 • Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam

  Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam

  Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam nêu lên quan niệm về văn phòng và quản trị văn phòng; nhu cầu và tình hình nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về quản trị văn phòng ở Việt Nam hiện nay.

   10 p thuvienbrvt 22/09/2017 184 1

 • Hoạt động xuất bản với Thăng Long ngàn năm văn hiến

  Hoạt động xuất bản với Thăng Long ngàn năm văn hiến

  Thăng Long - Hà Nội là nơi địa linh nhân kiệt với bề dày nghìn năm lịch sử, từ Hồ Gươm lung linh huyền thoại đến núi Tản sừng sững linh thiêng, nơi đâu cũng khắc ghi những dấu ấn của ngàn năm văn hiến. Việc xây dựng Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” nhằm hệ thống hóa, tổng kết các giá trị về mọi mặt của văn hiến Thăng Long - Hà...

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số