• Quan niệm của sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về học sinh có năng khiếu trí tuệ

  Quan niệm của sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về học sinh có năng khiếu trí tuệ

  Trong bài báo, các tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu quan niệm của sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về học sinh có năng khiếu trí tuệ. Kết luận được rút ra từ nghiên cứu là: Biểu tượng về học sinh có năng khiếu trí tuệ trong quan niệm của SV là hết sức mờ nhạt. Các phẩm chất được...

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 37 0

 • Nhận thức của phụ huynh về vấn đề biếng ăn tâm lý ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi

  Nhận thức của phụ huynh về vấn đề biếng ăn tâm lý ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi

  Bài viết Nhận thức của phụ huynh về vấn đề biếng ăn tâm lý ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi trình bày: Kết quả nghiên cứu cho thấy các bà mẹ còn hiểu biết khá mù mờ về hiện tượng biếng ăn tâm lý, đặc biệt là nhận thức chưa chính xác trong việc xác định biếng ăn tâm lý là gì, các nguyên nhân có thể có dẫn đến hiện tượng này cũng như những...

   7 p thuvienbrvt 24/12/2018 39 0

 • Tâm lý học đường và sự cần thiết trợ giúp tâm lý trong nhà trường phổ thông hiện nay

  Tâm lý học đường và sự cần thiết trợ giúp tâm lý trong nhà trường phổ thông hiện nay

  Song thực tế hoạt động trợ giúp tâm lý trong nhà trường chưa trở thành một hoạt động mang tính phổ biến và chuyên nghiệp. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế này là sự thiếu vắng các điều kiện cần thiết để chính thức hóa đội ngũ làm công tác trợ giúp tâm lý trong các nhà trường phổ thông cả về số lượng lẫn chất lượng. Bài viết...

   8 p thuvienbrvt 24/12/2018 75 0

 • Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

  Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

  Bài viết Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình trình bày: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông (THPT) thành phố Đồng Hới là khá cao và đa dạng, thể hiện ở sự tự đánh giá về nhu cầu tổ chức hoạt động tham vấn tâm lý tại trường, nhu cầu tham vấn ở các nội dung...

   9 p thuvienbrvt 24/12/2018 65 0

 • Vốn tâm lý: Lý thuyết và thang đo

  Vốn tâm lý: Lý thuyết và thang đo

  Bài viết được thực hiện nhằm tổng quan lý thuyết về vốn tâm lý như khái niệm, các thành phần cấu thành, lý thuyết nền và tổng hợp các nghiên cứu trước trong và ngoài nước có liên quan. Đồng thời, bài viết tổng hợp các thang đo của nghiên cứu trước và thực hiện nghiên cứu định tính (lấy ý kiến chuyên gia) để hình thành nên các thang đo...

   13 p thuvienbrvt 24/12/2018 82 0

 • Vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam trong phát triển sự nghiệp thư viện

  Vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam trong phát triển sự nghiệp thư viện

  Bài viết trình bày 2 vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam: 1 tư vấn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý nhà nước về phương diện hành chính; 2 tư vấn phối hợp với các cơ quan trong việc quản lý nhà nước về phương diện chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành thư viện.

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 99 0

 • Xây dựng chiến lược xanh ở thư viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông

  Xây dựng chiến lược xanh ở thư viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông

  Trong giáo dục đại học, các thư viện đại học có vai trò như một đơn vị cung cấp dịch vụ chính hỗ trợ sứ mệnh này. Nhiều thư viện đại học phấn đấu tham gia “Hành trình xanh” bằng cách thiết kế một “thư viện xanh”, có thể qua xây dựng mới hoặc cải tạo. “Hành trình xanh” tác động không chỉ đến thái độ của chúng ta đối với môi...

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 89 0

 • Thư viện cho mọi người

  Thư viện cho mọi người

  Nội dung chính của bài viết trình bày những hoạt động của thư viện Khoa học Tổng hợp trong vai trò của một thư viện công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn và đa dạng bằng việc phát triển vốn tài liệu thích hợp, bảo quản tài liệu... Mời các bạn tham khảo.

   6 p thuvienbrvt 24/12/2018 60 0

 • Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Trong bài viết này, tác giả xin khái lược về các khung phân loại đã và đang được sử dụng tại Thư viện Khoa học xã hội. Trên thế giới và một số thư viện lớn ở Việt Nam, ký hiệu phân loại được áp dụng sâu rộng trong việc tổ chức kho mở và tra cứu thông tin.

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 104 0

 • Biên mục tài liệu thư viện

  Biên mục tài liệu thư viện

  Bài viết "Biên mục tài liệu thư viện" trình bày quy trình xử lý tài liệu từ đăng kí tài liệu, mô tả tài liệu thư viện, biên mục đọc máy MARC 21... Và cuối cùng biên mục đề mục. Để tìm hiểu chi tiết hơn mời bạn tham khảo tài liệu.

   57 p thuvienbrvt 24/12/2018 108 0

 • Chọn lựa bộ đề mục chủ đề làm cơ sở xây dựng bộ đề mục chủ đề bằng tiếng Việt

  Chọn lựa bộ đề mục chủ đề làm cơ sở xây dựng bộ đề mục chủ đề bằng tiếng Việt

  Bài viết này đưa ra bộ đề mục chủ đề sử dụng phổ biến trên thế giới và tình hình sử dụng ngôn ngữ tìm tin theo chủ đề ở Việt Nam từ 1960 đến nay. Nhằm mục đích khí sử dụng bộ ĐMCĐ sẽ thúc đẩy sự nghiệp Việt Nam phát triển và nhanh chóng hội nhập với hệ thống thư viện khu vực và thế giới.

   7 p thuvienbrvt 24/12/2018 51 0

 • Những vấn đề và kinh nghiệm xây dựng thư viện số

  Những vấn đề và kinh nghiệm xây dựng thư viện số

  Bài viết hệ thống những vấn đề cần quan tâm đối với một thư viện khi tiến hành xây dựng thư viện số, thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội, những kinh nghiệm trao đổi từ thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội.

   8 p thuvienbrvt 24/12/2018 100 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số