• Tư tưởng quốc dân tự lập của Phan Bội Châu trong bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Tư tưởng quốc dân tự lập của Phan Bội Châu trong bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Tư tưởng Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có sự phát triển đột phá về chất trong lịch sử. Khởi đầu cho sự đột phá này là sự hình thành của dòng tư tưởng cải cách, canh tân đất nước, của những khát vọng tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc mà đại biểu là các sĩ phu, các nhà trí thức yêu nước. Trong số các sĩ phu...

   7 p thuvienbrvt 26/05/2019 81 1

 • Các lối nói nghệ thuật tương đồng trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái

  Các lối nói nghệ thuật tương đồng trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái

  Là di sản văn hóa tinh thần nổi bật của tộc người, dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, Thái biểu đạt sâu đậm cho những điểm tương đồng giữa hai tộc người này. Xét về mặt thi pháp lời thơ nghệ thuật, một trong những điểm dễ nhận thấy là sự tương đồng về các lối nói nghệ thuật.

   5 p thuvienbrvt 26/05/2019 93 1

 • Xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình hiện nay

  Xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình hiện nay

  Bài viết trình bày về xu hướng tích hợp thể loại trong sản xuất chương trình thời sự truyền hình với mục đích nhằm tận dụng lợi thế khác nhau của từng thể loại trong cách khai thác, phản ánh thông tin cũng như tùy vào bản chất của từng sự kiện mà kết hợp các thể loại để tạo nên một tác phẩm truyền hình hoàn chỉnh.

   6 p thuvienbrvt 26/05/2019 75 1

 • Mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí: Trường hợp báo Tiếng Dân

  Mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí: Trường hợp báo Tiếng Dân

  Từ góc độ của một nghiên cứu văn hóa, qua trường hợp báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng, bài viết bước đầu lí giải cách thức văn hóa tác động đến báo chí và ngược lại. Bài viết tập trung vào mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa, vốn văn hóa với báo chí. Mặt khác, mối quan hệ giữa báo chí với khả năng truyền tải và kiến tạo giá trị...

   9 p thuvienbrvt 26/05/2019 89 1

 • Một mô hình deep learning nhẹ cho bài toán nhận dạng tuổi và giới tính sử dụng mạng CNN

  Một mô hình deep learning nhẹ cho bài toán nhận dạng tuổi và giới tính sử dụng mạng CNN

  Bài viết đề xuất một mô hình nhẹ mang tên lightweight CNN thực hiện song song 2 nhiệm vụ là phân lớp tuổi và giới tính. Về độ chính xác trong nhận diện tuổi thì lightweight CNN tốt hơn 5.1% so với mô hình tốt nhất đã được công bố gần đây. Về thời gian chạy và số lượng tham số được sử dụng thì lightweight CNN sử dụng ít hơn nhiều so với các...

   6 p thuvienbrvt 26/05/2019 70 1

 • Áp dụng chiến lược tiến hóa vi phân để nâng cao hiệu suất của điện toán đám mây

  Áp dụng chiến lược tiến hóa vi phân để nâng cao hiệu suất của điện toán đám mây

  Bài báo này đề xuất một thuật toán lập lịch luồng công việc mới IODE nhằm cực tiểu hóa thời gian hoàn thành luồng công việc trong môi trường thực thi điện toán đám mây. Các thực nghiệm đã chỉ ra chất lượng lời giải của thuật toán IODE tốt hơn các thuật toán đối sánh là Random, PSO_H và EGA.

   9 p thuvienbrvt 26/05/2019 88 1

 • Xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát phòng bệnh trên nền tảng android

  Xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát phòng bệnh trên nền tảng android

  Bài viết nhằm giới thiệu việc xây dựng một hệ thống phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng Android sử dụng công nghệ truyền thông Bluetooth được thiết kế thông qua quá trình khảo sát, tìm hiểu những yêu cầu trong thực tế như theo dõi hệ thống điều khiển ánh sáng, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cảnh báo cháy nổ đối với phòng...

   7 p thuvienbrvt 26/05/2019 91 1

 • Điều khiển và giám sát động cơ servo trên LabVIEW sử dụng phần cứng arduino

  Điều khiển và giám sát động cơ servo trên LabVIEW sử dụng phần cứng arduino

  Bài viết trình bày cách thức để tích hợp phần mềm LabVIEW với phần cứng của hãng Arduino và thực hiện mô hình ứng dụng trên cơ sở đã tích hợp thành công.

   5 p thuvienbrvt 26/05/2019 74 1

 • Lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal tính gần đúng tích phân xác định bằng công thức Simpson

  Lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal tính gần đúng tích phân xác định bằng công thức Simpson

  Phần lớn các tích phân xác định của một hàm số đều khó có thể tìm được giá trị đúng. Thay bằng việc tính giá trị đúng của một tích phân xác định, thì tin học có thể giúp ta tính được gần đúng tích phân xác định với một sai số (đủ nhỏ) nào đó. "Lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal tính gần đúng tích phân xác định bằng công thức...

   9 p thuvienbrvt 26/05/2019 106 1

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

  Điểm lại quá trình định hình và phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), diễn ra trên thế giới, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong lĩnh vực thư viện. Thông qua đó, đưa ra một số triển vọng trong việc ứng dụng IoT vào hoạt...

   10 p thuvienbrvt 26/05/2019 93 1

 • Đào tạo ngành thông tin - thư viện đáp ứng nhu cầu xã hội

  Đào tạo ngành thông tin - thư viện đáp ứng nhu cầu xã hội

  Bài viết giới thiệu chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện trên thế giới ở một số nước phát triển ở châu Mỹ, châu Úc và nước đang phát triển ở châu Á. Đề xuất đổi mới trong chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện ở Việt Nam hiện nay

   7 p thuvienbrvt 26/05/2019 74 1

 • Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Giới thiệu những đặc trưng chủ yếu liên quan trực tiếp đến hoạt động thông tin-thư viện của cách mạng công nghiệp 4.0: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu Lớn (Big Data). Đối chứng sự phát triển của thư viện qua các cuộc cách mạng công nghiệp, thông qua việc phác hoạ mô hình hoạt động của thư viện và các loại sản phẩm...

   8 p thuvienbrvt 26/05/2019 89 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số