• Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện

  Bài viết giới thiệu lược sử các cuộc cách mạng công nghiệp trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện thể hiện qua những thay đổi trong phương thức cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện cũng như không gian và trang thiết bị thư viện, đội ngũ cán bộ thư viện và nhu cầu sử...

   11 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Thư viện và thư viện số

  Thư viện và thư viện số

  Thư viện số không thực sự là một "thư viện được số hoá". Xây dựng thư viện số là xây dựng phương thức mới,công nghệ mới trong việc xử lý thông tin - tri thức. Đó là bảo quản, sưu tầm, tổ chức, quảng bá, và truy cập thông tin hay nói chính xác hơn là tri thức, tức là thông tin có ý nghĩa và hữu ích. Do đó, một thư viện số được xem như là...

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Qua một số thành tựu và hạn chế của hệ thống Thư viện công cộng trong 5 năm. Qua đó nêu lên một số vấn đề cần triển khai và hoàn thiện nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển hệ thống Thư viện công cộng trong thời gian tới: Ban hành luật thư viện, các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thư viện, Thông tư của Bộ Văn hóa,...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Bài viết đề cập đến cán bộ thư viện người đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với giảng viên, khoa chuyên ngành để khởi xướng, xây dựng chính sách phát triển năng lực sinh viên tại trung tâm thông tin–thư viện, đại học quốc gia Hà Nội.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Khoa học thông tin và thư viện

  Khoa học thông tin và thư viện

  Bài viết "Khoa học thông tin và thư viện" khái quát ngành thư viện đã phát triển qua 3 giai đoạn: Thư viện học; Khoa học thông tin và thư viện; Cách mạng hóa quan niệm về thư viện.

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

 • Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả quan trọng Viện thông tin Khoa học xã hội đã đạt được trong quá trình đổi mới công tác thông tin - thư viện thời gian qua, những khó khăn đã và đang phải khắc phục cũng như kiến nghị một số giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới của Viện...

   11 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ - bảo quản tài liệu số

  Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ - bảo quản tài liệu số

  Thư viện số là gì? Các định nghĩa về thư viện số; Thư viện số; Thư viện ảo; Thư viện điện tử,.. đều là thư viện số? Những thách thức trong việc lưu trữ và bảo quản kho tài liệu số của các thư viện. Bài viết " Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ - bảo quản tài liệu số" để giải đáp các vấn đề nêu trên. Mời...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 2 0

 • Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Phát triển hệ thống thư viện trường học là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong giáo dục bậc phổ thông hiện nay. Đứng trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện tại, thư viện cần có những thay đổi nhất định để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và giáo viên trong trường học. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 1 0

 • Giảng dạy nội dung bất phương trình theo phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên khoa Toán

  Giảng dạy nội dung bất phương trình theo phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên khoa Toán

  Nội dung bài viết là phân tích giảng dạy nội dung bất phương trình theo phương pháp dạy học theo dự án cho sinh viên khoa Toán. Mời các bạn tham khảo!

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Rèn luyện một số hoạt động trí tuệ chung cùng với các hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học cho học sinh lớp 9 thông qua bài tập hình học phẳng

  Rèn luyện một số hoạt động trí tuệ chung cùng với các hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học cho học sinh lớp 9 thông qua bài tập hình học phẳng

  Dạy học giải bài tập hình học phẳng ở lớp 9 nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ của môn học là phát triển trí tuệ cho học sinh điều này sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn nếu người giáo viên luôn tạo cơ hội cho học sinh thực hiện các hoạt động trí tuệ chung như: Phân tích, tổng hợp, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa cùng với các hoạt...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Đồng dư thức và ứng dụng trong việc chứng minh tính chia hết và tìm số dư của phép chia

  Đồng dư thức và ứng dụng trong việc chứng minh tính chia hết và tìm số dư của phép chia

  Trong bài báo này chúng tôi cung cấp một số ứng dụng của lý thuyết đồng dư trong việc chứng minh các bài toán về quan hệ chia hết, tìm số dư của một phép chia và tìm các chữ số tận cùng của một số tự nhiên dạng an . Các vấn đề này hoàn toàn hữu ích cho các sinh viên đang theo học ngành toán cũng như cho các giáo viên dạy toán trung học phổ thông.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

 • Đặc điểm hình học của những hình cùng diện tích và việc nhận dạng phân số

  Đặc điểm hình học của những hình cùng diện tích và việc nhận dạng phân số

  Trong chương trình toán tiểu học, diện tích vừa có vai trò đối tượng kiến thức cần dạy học vừa có vai trò công cụ hỗ trợ hình thành các kiến thức khác. Trong đó có phân số. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình học của những hình có cùng diện tích với việc nhận dạng phân số.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số