• Thực tập Hóa phân tích

  Thực tập Hóa phân tích

  Nếu cho dung dịch Ni2+ trung tính loãng tác dụng với dung dịch dimethylglyoxime trong etanol ta thu được kết tủa dimethylglyoxime Niken màu đỏ.Phản ứng thực hiện ở 700C – 800C và trong môi trường trung tính. Lọc kết tủa, sấy khô và đem cân.

   21 p thuvienbrvt 25/11/2012 113 1

 • Bài giảng thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích

  Bài giảng thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích

  Thuôc thử hữu cơ có nhiêu ứng dụng trong hoá học phân tích, nó đã được sử dụng trong phương pháp trọng lượng, chuẩn độ, trắc quang và trong các phép phân tích công cụ khác. Trong phân tích trọng lượng, việc tìm ra thuôc thử 8-Hydroxyquinoline và dimethylglioxim là mot ví dụ điểnn hình. Trong phân tích thể tích quan học, nhiều thuốc thử hữu cơ tạo sản...

   199 p thuvienbrvt 25/11/2012 120 1

 • Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

  Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

  Hóa học phân tích là ngành khoa học về phương pháp giúp nghiên cứu các hiệu ứng và chuyển hóa hóa học, nghiên cứu các hợp chất và vật liệu mới, giúp các nhà kỹ thuật những chỉ dẫn để điều khiển và tự động hóa các quá trình công nghệ; giúp các nhà kinh tế và quản lý những cơ sở để đánh giá chất lượng sản phẩm và hoạch định kế...

   136 p thuvienbrvt 25/11/2012 112 1

 • Giáo trình hóa phân tích

  Giáo trình hóa phân tích

  Tài liệu tham khảo giáo trình hóa phân tích gồm 5 chương được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học chính thức dùng cho khối ngành nông lâm ngư nghiệp . Giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa phân tích và dành cho sinh viên khối nông lâm ngư nghiệp

   132 p thuvienbrvt 25/11/2012 101 1

 • Sai số trong hóa học phân tích

  Sai số trong hóa học phân tích

  Phương pháp phân tích thể tích là phương pháp định lượng hoá học dựa vào việc đo thể tích của dung dịch thuốc thử đã biết chính xác nồng độ (gọi là dung dịch chuẩn) cần dùng để phản ứng hết với chất cần xác định (gọi là chất định phân) có trong dung dịch cần phân tích. Từ đó tính ra hàm lượng chất cần xác định có trong dung dịch...

   93 p thuvienbrvt 25/11/2012 157 1

 • Hóa phân tích_Tập 1

  Hóa phân tích_Tập 1

  HOÁ PHÂN TÍCH là một môn học dành cho các học viên thuộc ngành Hoá. Ở khoa Dược của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về hoá học phân tích để từ đó sinh viên Dược hiểu rõ hơn các môn Bào chế, Dược liệu, Hoá dược, Dược lực, Kiểm nghiệm thuốc là các môn nghiệp vụ sẽ được học tập ở...

   276 p thuvienbrvt 25/11/2012 100 1

 • GIÁO TRÌNH HÓA LÝ NÂNG CAO

  GIÁO TRÌNH HÓA LÝ NÂNG CAO

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành hóa lý.Hóa lý học là ngành học của hóa học nghiên cứu các quá trình hóa học theo phương diện và học thuyết của vật lý. Hóa lý học hiện đại dựa trên nền tảng của vật lý. Các lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của nó là: nhiệt hóa học, hóa học lượng tử, hóa điện...

   100 p thuvienbrvt 25/11/2012 181 2

 • LÝ SINH ĐẠI CƯƠNG - HÓA LÝ HOÁ KEO CỦA CƠ THỂ SỐNG

  LÝ SINH ĐẠI CƯƠNG - HÓA LÝ HOÁ KEO CỦA CƠ THỂ SỐNG

  Nhiệm vụ của môn Lý sinh: Nghiên cứu những quy luật vật lý xảy ra và chi phối các quá trình sống - Ảnh hưởng của những tác nhân Vật lý lên sự sống. - Ứng dụng những kết quả nghiên cứu Lý-Sinh vào trong Sinh-Nông-Y học. Hầu hết các phần tử tham gia hoạt động sống trong cơ thể sinh vật có kích thước lớn.

   115 p thuvienbrvt 25/11/2012 109 1

 • Giáo trình Hóa Lý - tập 2 - Trần Văn Nhân

  Giáo trình Hóa Lý - tập 2 - Trần Văn Nhân

  Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí. Dung dịch lỏng vô cùng loãng. Phương pháp hoạt độ. Cân bằng hóa học. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hóa học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học thống kê. Quy tắc pha. Giản đồ pha. Hiện tượng bề mặt, hấp thụ

   210 p thuvienbrvt 25/11/2012 131 1

 • Giáo trình Hóa Lý - tập 1 - Trần Văn Nhân

  Giáo trình Hóa Lý - tập 1 - Trần Văn Nhân

  Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT. Mời các bạn tham khảo

   174 p thuvienbrvt 25/11/2012 185 1

 • Giáo trình Hóa Lý - tập 3

  Giáo trình Hóa Lý - tập 3

  Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT. Tốc độ phản ứng hóa học được định nghĩa bằng biến thiên của số phân tử chất phản ứng trong đơn vị thể tích và đơn vị thời gian.

   293 p thuvienbrvt 25/11/2012 211 1

 • Giáo trình thực hành hóa lý nâng cao - Phần lý thuyết

  Giáo trình thực hành hóa lý nâng cao - Phần lý thuyết

  Hóa lý là một môn học cơ sở không thể thiếu được của ngành công nghệ hóa học. Giáo trình thực hành Hóa lý nâng cao được biên soạn dựa trên cấu trúc chương trình lý thuyết của môn Hóa lý 1 và Hóa lý 2 gồm có các chương như sau: nhiệt động học, cân bằng hóa học, động học, điện hóa.

   62 p thuvienbrvt 25/11/2012 173 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số