• Tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi và ý nghĩa trong định hướng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi và ý nghĩa trong định hướng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

  Bài viết nghiên cứu về tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi, tư tưởng đó được hình thành từ truyền thống “nhân nghĩa” của dân tộc Việt Nam và có kế thừa, phát triển tư tưởng “nhân nghĩa” của Nho giáo.

   6 p thuvienbrvt 27/12/2021 4 0

 • Thử tìm hiểu về triết lý phật giáo trong đời sống xã hội

  Thử tìm hiểu về triết lý phật giáo trong đời sống xã hội

  Phật giáo xuất hiện vì nhân loại và cũng tồn tại vì nhân loại. Đó là tư tưởng Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ với mục đích làm giảm bớt những đau khổ, những vướng mắc, chấp thủ của con người.

   7 p thuvienbrvt 27/12/2021 4 0

 • Vai trò của tư duy biện chứng với hoạt động lãnh đạo của cán bộ chủ chốt cấp huyện

  Vai trò của tư duy biện chứng với hoạt động lãnh đạo của cán bộ chủ chốt cấp huyện

  Là loại hình tư duy phát triển ở trình độ cao của tư duy nhân loại, tư duy biện chứng có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Thông qua phân tích những đặc trưng của tư duy biện chứng, tác giả nghiên cứu vai trò của loại hình tư duy này đối với hoạt động lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt...

   8 p thuvienbrvt 27/12/2021 6 0

 • Góp phần khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Góp phần khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu tư liệu để phân tích cơ sở và những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin. Qua đó khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nguyên tắc của Đảng và là nguyên nhân mọi thắng lợi của cách...

   9 p thuvienbrvt 27/12/2021 6 0

 • Tìm hiểu tư duy phản biện và vai trò của nó

  Tìm hiểu tư duy phản biện và vai trò của nó

  Bài viết "Tìm hiểu tư duy phản biện và vai trò của nó" góp phần tìm hiểu một vài nội dung cơ bản cũng như vai trò của tư duy phản biện dưới góc nhìn của sinh viên. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này!

   8 p thuvienbrvt 27/12/2021 5 0

 • Tư tưởng khoan dung trong triết học Kant

  Tư tưởng khoan dung trong triết học Kant

  Nội dung bài viết bước đầu phân tích biểu hiện khoan dung trong triết học của Kant. Tư tưởng khoan dung được Kant cố gắng hiện thực hóa trong các mối quan hệ, nhất là nhằm loại bỏ sự nghi ngờ lẫn nhau giữa các quốc gia, thiết lập quan hệ quốc tế và đề xuất những nguyên tắc phân xử xung đột. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p thuvienbrvt 27/12/2021 5 0

 • Cái phi lí trong tác phẩm “Kẻ xa lạ” của Albert Camus

  Cái phi lí trong tác phẩm “Kẻ xa lạ” của Albert Camus

  Bài viết bước đầu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Albert Camus, vị trí của tác giả Albert Camus trong trường phái hiện sinh; Phân tích quá trình nhận thức cái phi lý của Meursault, nhân vật chính trong tiểu thuyết “Kẻ xa lạ” để góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn các nghiên cứu về chủ nghĩa hiện sinh.

   11 p thuvienbrvt 27/12/2021 5 0

 • Triết học giáo dục của Karl Jaspers

  Triết học giáo dục của Karl Jaspers

  Mục đích của đề tài là phân tích những nội dung cơ bản trong triết học giáo dục của Karl Jaspers, một trong những triết gia tiêu biểu của chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX. Theo Karl Jaspers, mục đích của giáo dục là đào tạo con người tự do, có năng lực tự quyết; muốn vậy các chương trình giáo dục cần hướng đến việc truyền dạy sự hiểu biết...

   12 p thuvienbrvt 27/12/2021 4 0

 • Quan niệm của G. W. F. Hegel về quyền lực nhà nước trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học pháp quyền”

  Quan niệm của G. W. F. Hegel về quyền lực nhà nước trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học pháp quyền”

  Bài viết làm rõ quan niệm của Hegel về quyền lực nhà nước trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học pháp quyền”, đồng thời bước đầu đánh giá ý nghĩa quan niệm của Hegel về quyền lực nhà nước như là gợi mở đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi quốc gia hiện nay. Mời các bạn cùng tham...

   12 p thuvienbrvt 27/12/2021 7 0

 • Quan điểm của triết học Mác – Lênin về lẽ sống và vai trò của nó đối với sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay

  Quan điểm của triết học Mác – Lênin về lẽ sống và vai trò của nó đối với sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay

  Bài viết đã trình bày một số quan điểm trước Mác về phạm trù lẽ sống, phân tích tính biện chứng giữa nghĩa vụ và hạnh phúc của phạm trù lẽ sống theo quan điểm của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó đã làm rõ vai trò của phạm trù lẽ sống đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p thuvienbrvt 27/12/2021 5 0

 • Ý thức từ cách tiếp cận Mácxít

  Ý thức từ cách tiếp cận Mácxít

  Bài viết bàn về ý thức của con người là một hiện tượng phức tạp. Trong lịch sử triết học, nó đã được giải thích theo nhiều cách. Cách tiếp cận của chủ nghĩa Mác về hiện tượng này sẽ cung cấp cho chúng ta cơ sở khách quan và khoa học để hiểu sâu sắc hơn về hiện tượng ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p thuvienbrvt 27/12/2021 3 0

 • Một số nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế các sơ đồ triết học bằng công nghệ thông tin

  Một số nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế các sơ đồ triết học bằng công nghệ thông tin

  Bài báo này không chỉ nêu rõ vai trò của công nghệ tin học trong dạy học phương pháp luận nói chung và dạy học triết học nói riêng mà còn thảo luận những nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế đề cương triết học (sơ đồ). Các quy tắc này được áp dụng để thiết kế mô hình triết học cụ thể đã được các giảng viên trong các trường đại...

   6 p thuvienbrvt 27/12/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số