• Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc

  Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc

  Bài viết Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc được nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu chính của tác giả là tìm kiếm một cách kỹ lưỡng trong các tài liệu lịch sử và các tài liệu gần đây nhằm chứng minh có hay không cái gọi là phong cách “Kiến trúc chiết trung”, nếu thực sự đã có một lý thuyết như vậy tồn tại.

   5 p thuvienbrvt 24/09/2022 3 0

 • Frued và tính dục – Một cách tiếp cận

  Frued và tính dục – Một cách tiếp cận

  Đời sống tính dục không phải bắt đầu vào tuổi dậy thì mà được biểu hiện rất sớm vào khi sinh ra một cách rõ ràng. Nhưng những đặc tính của nó biến đổi theo thời gian vì nó được thúc đẩy bởi sự trưởng thành về mặt sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn về cách tiếp nhận đối với tính dục thông qua...

   7 p thuvienbrvt 24/09/2022 5 0

 • Biểu hiện tổn thương tâm lý ở phụ nữ nhiễm HIV tại thành phố Hồ Chí Minh

  Biểu hiện tổn thương tâm lý ở phụ nữ nhiễm HIV tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết này đề cập đến biểu hiện tổn thương tâm lý ở phụ nữ bị nhiễm HIV tại thành phố Hồ Chí Minh khi bị nhiễm HIV, 194 phụ nữ nhiễm HIV tham gia nghiên cứu. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử dụng chính trong nghiên cứu, bảng hỏi nghiên cứu biểu hiện tổn thương tâm lý bao gồm các câu hỏi liên quan đến những biểu hiện về...

   7 p thuvienbrvt 24/09/2022 3 0

 • Trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thông

  Trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thông

  Nghiên cứu nhằm đánh giá trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thông (THPT). Mẫu nghiên cứu là 183 học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Công cụ nghiên cứu là thang đo trí tuệ cảm xúc dành cho thanh thiếu niên Việt Nam (ESI-VNY) của tác giả Phan Thị Mai Hương (2016).

   10 p thuvienbrvt 24/09/2022 5 0

 • Áp dụng học máy để nâng cao độ chính xác cho dự đoán nguy cơ đa di truyền với dữ liệu rối loạn phổ tự kỷ

  Áp dụng học máy để nâng cao độ chính xác cho dự đoán nguy cơ đa di truyền với dữ liệu rối loạn phổ tự kỷ

  Bài viết Áp dụng học máy để nâng cao độ chính xác cho dự đoán nguy cơ đa di truyền với dữ liệu rối loạn phổ tự kỷ trình bày các nội dung chính sau: Tính điểm nguy cơ đa di truyền; Tính toán phân tầng quần thể; Phương pháp nhóm và đặt ngưỡng (“C+T”); Phương pháp sử dụng hồi quy logistic phạt; Phương pháp loại bỏ đặc trưng đệ quy dựa trên...

   12 p thuvienbrvt 24/09/2022 3 0

 • Thái độ kỳ thị đối với người mắc bệnh tâm thần của học sinh trung học phổ thông

  Thái độ kỳ thị đối với người mắc bệnh tâm thần của học sinh trung học phổ thông

  Bài viết Thái độ kỳ thị đối với người mắc bệnh tâm thần của học sinh trung học phổ thông được nghiên cứu nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quát về biểu hiện thái độ kỳ thị đối với người mắc bệnh tâm thần ở học sinh trung học phổ thông tại một số tỉnh thành của Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 23/08/2022 12 0

 • Những biểu hiện của rối nhiễu nhân cách chống đối xã hội ở người nghiện game online

  Những biểu hiện của rối nhiễu nhân cách chống đối xã hội ở người nghiện game online

  Game online có nhiều tác động lớn tới người sử dụng, cả về mặt tích cực và tiêu cực. Nhưng ngày càng nhiều đối tượng phải điều trị tâm lí do chơi game online tăng lên đáng kể. Công trình nghiên cứu "Những biểu hiện của rối nhiễu nhân cách chống đối xã hội ở người nghiện game online" thể hiện kết quả nghiên cứu đối với 56 người chơi...

   14 p thuvienbrvt 23/08/2022 12 0

 • Đánh giá tâm bệnh thanh thiếu niên bằng APS – SF

  Đánh giá tâm bệnh thanh thiếu niên bằng APS – SF

  Về mặt tâm lí, lứa tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn có những rối loạn nhất định. Một trong những trắc nghiệm được sử dụng để đánh giá tâm bệnh của trẻ là trắc nghiệm APS-SF (Adolescent Psychopathology Scale - Short Form), được thiết kế ngắn gọn, có tiêu chuẩn hợp lệ và có tính thực tiễn cao, với 115 item đo được nhiều rối nhiễu về tâm...

   10 p thuvienbrvt 23/08/2022 13 0

 • Nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ vị thành niên vi phạm phạm pháp luật ở trường giáo dưỡng

  Nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ vị thành niên vi phạm phạm pháp luật ở trường giáo dưỡng

  Bài viết "Nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ vị thành niên vi phạm phạm pháp luật ở trường giáo dưỡng" được thực hiện nhằm chỉ ra thực trạng nhận thức về sự cần thiết phải được tham vấn tâm lý, về mức độ mong muốn và mức độ thỏa mãn nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ở trường giáo dưỡng. Trên cơ sở...

   18 p thuvienbrvt 23/08/2022 14 0

 • Các can thiệp cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính từ 6-12 tuổi: Tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài

  Các can thiệp cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính từ 6-12 tuổi: Tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài

  Bài viết Các can thiệp cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính từ 6-12 tuổi: Tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài được nghiên cứu nhằm mục đích tổng hợp, phân tích và tóm tắt các nghiên cứu liên quan đến can thiệp cảm xúc - xã hội của trẻ khiếm thính ở độ tuổi từ 6-12 tuổi. Từ đó, giúp chúng tôi có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề...

   12 p thuvienbrvt 23/08/2022 10 0

 • Quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Mục đích của đề tài là phân tích những giá trị cốt lỗi quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm và những giá trị trong tư tưởng Đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong giai đoạn hiện nay, từ đó giúp sinh viên trang bị thêm những kiến thức về quan niệm đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuận tiện cho việc nghiên cứu và...

   10 p thuvienbrvt 23/08/2022 14 0

 • Tư tưởng “Thần linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh nhìn từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng “Thần linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh nhìn từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Trong khuôn khổ bài viết "Tư tưởng “Thần linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh nhìn từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", tác giả tập trung làm rõ những vấn đề liên quan về tư tưởng “Thần linh pháp quyền” trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam, từ đó, rút ra...

   9 p thuvienbrvt 23/08/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số