• Phương pháp chỉ mục tài liệu trong thư viện số

  Phương pháp chỉ mục tài liệu trong thư viện số

  Tham khảo Phương pháp chỉ mục tài liệu trong thư viện số giúp các bạn nắm được các nội dung về khảo sát chỉ mục tệp đảo IFID, chỉ mục tệp ký số SFID. Từ đó, đánh giá các phương pháp chỉ mục tài liệu sử dụng trong Thư viện số.

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 35 1

 • Thử bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện

  Thử bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện

  Thư viện ngày càng phát triển và hiện đại. Chính vì thế mà đòi hỏi cần có một người quản lý thư viện giỏi, chuyên nghiệp. Xuất phát từ thực tế đó mà tài liệu "Thử bàn về chương trình đào tạo giám đốc thư viện" đã được thực hiện. Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời...

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 39 1

 • Thư viện số - Khái niệm và thách thức

  Thư viện số - Khái niệm và thách thức

  Bài viết Thư viện số - Khái niệm và thách thức có nội dung trình bày khái niệm, các thành phần và quá trình xây dựng thư viện số. Đồng thời, phân tích những áp lực thúc đẩy; xu hướng phát triển của Thư viện số; các vấn đề nghiên cứu Thư viện số trong tương hỗ ngữ nghĩa.

   10 p thuvienbrvt 22/09/2017 37 1

 • Một phương pháp tìm kiếm thông tin dựa vào mã BCH trong thư viện số

  Một phương pháp tìm kiếm thông tin dựa vào mã BCH trong thư viện số

  Tài liệu Một phương pháp tìm kiếm thông tin dựa vào mã BCH trong thư viện số có nội dung trình bày khái quát về mã BCH và thủ tục tìm kiếm thông tin đồng thời phân tích sơ đồ mã có độ dài thay đổi. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 29 1

 • Xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở thư viện đại học Việt Nam

  Xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở thư viện đại học Việt Nam

  Bài viết đề cập 5 xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở các thư viện đại học Việt Nam ở thời điểm hiện nay, đó là: Chuyển từ hình thức sở hữu sang hình thức tiếp cận; đa dạng hóa sản phẩm thông tin và tăng cường số hóa tài liệu; phát triển nguồn thông tin nội sinh; liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện; và tăng...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 26 1

 • Những năng lực cần thiết của một thủ thư nhìn từ góc độ nhà tuyển dụng

  Những năng lực cần thiết của một thủ thư nhìn từ góc độ nhà tuyển dụng

  Sinh viên tốt nghiệp ngành thông tin - thư viện hiện nay cũng như sinh viên tốt nghiệp nhiều ngành khác đã không đáp ứng được yêu cầu của công việc đặt ra của nhà tuyển dụng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Những năng lực cần thiết của một thủ thư nhìn từ góc độ nhà tuyển dụng". Hy vọng tài liệu là...

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 38 1

 • Về giải pháp lựa chọn phần mềm quản lý và khai thác hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học

  Về giải pháp lựa chọn phần mềm quản lý và khai thác hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học

  Hiện nay, các thư viện đang chuyển dần từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử, thư viện số. Chính vì thế mà việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thư viện đang diễn ra từng bước mạnh mẽ. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Về giải pháp lựa chọn phần mềm quản lý và khai thác hệ thống thông tin - thư viện các trường đại...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 38 1

 • Tìm hiểu cấu trúc của Format Marc

  Tìm hiểu cấu trúc của Format Marc

  Format hay khổ mẫu là hình thức trình bày dữ liệu trên biểu ghi được cấu trúc hóa. Các dữ liệu trên biểu ghi được sắp xếp thành các trường, trường con, kết hợp với các mã số và các ký hiệu chỉ dẫn đến điều hành sự sắp xếp này sao cho có thể nhận biết, trình bày và tìm kiếm dữ liệu bằng máy tính. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 26 1

 • “NP” trong hoạt động marketing thư viện công cộng

  “NP” trong hoạt động marketing thư viện công cộng

  Bài viết “NP” trong hoạt động marketing thư viện công cộng giới thiệu và chia sẻ việc mở rộng “P” trong marketing thư viện công cộng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   16 p thuvienbrvt 22/09/2017 30 1

 • Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số

  Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số

  Bài viết "Một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản trong thư viện số" khảo sát một mô hình tìm kiếm thông tin văn bản xác suất trong thư viện số . Với các nội dung chính: Đặt vấn đề; mô hình tìm kiếm thông tin xác suất ; sự phản hồi liên quan; hiệu suất tìm kiếm. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 31 1

 • Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21

  Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21

  Cấu trúc của khổ mẫu biên mục đọc máy Marc21 là hình thức trình bày dữ liệu trên biểu ghi được cấu trúc hoá. Các dữ liệu trên biểu ghi được sắp xếp thành các trường, trường con, kết hợp với các mã số và các chỉ thị để điều hành sự sắp xếp này sao cho có thể nhận biết, trình bày và tìm kiếm dữ liệu bằng máy tính. Mời các bạn...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 30 1

 • Ứng dụng công nghệ mã vạch trong lưu thông tài liệu

  Ứng dụng công nghệ mã vạch trong lưu thông tài liệu

  Hiện nay, tại các thư viện công nghệ mã vạch đang được sử dụng rộng rãi. Nó đóng vai trò quan trọng trong quản lý và lưu thông tài liệu. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Ứng dụng công nghệ mã vạch trong lưu thông tài liệu".

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số