• Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dân

  Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dân

  Bài viết trình bày các nội dung: Thực trạng đầu tư và phát triển của Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân, hướng đến xây dựng Thư viện đầu ngành trong các trường Công an Nhân dân, bước đột phá trong ứng dụng công nghệ mới vào các hoạt động thư viện, hệ thống thư viện điện tử Tulip tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Để nắm nội dung mời...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 7 0

 • Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động của bất kỳ loại hình thư viện nào. Đối với hệ thống thư viện trường phổ thông, việc tìm hiểu và áp dụng những tiêu chí đánh giá chất lượng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông,...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện

  Bài viết giới thiệu lược sử các cuộc cách mạng công nghiệp trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện thể hiện qua những thay đổi trong phương thức cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện cũng như không gian và trang thiết bị thư viện, đội ngũ cán bộ thư viện và nhu cầu sử...

   11 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Thư viện và thư viện số

  Thư viện và thư viện số

  Thư viện số không thực sự là một "thư viện được số hoá". Xây dựng thư viện số là xây dựng phương thức mới,công nghệ mới trong việc xử lý thông tin - tri thức. Đó là bảo quản, sưu tầm, tổ chức, quảng bá, và truy cập thông tin hay nói chính xác hơn là tri thức, tức là thông tin có ý nghĩa và hữu ích. Do đó, một thư viện số được xem như là...

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 4 0

 • Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của Thư viện công cộng

  Qua một số thành tựu và hạn chế của hệ thống Thư viện công cộng trong 5 năm. Qua đó nêu lên một số vấn đề cần triển khai và hoàn thiện nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển hệ thống Thư viện công cộng trong thời gian tới: Ban hành luật thư viện, các văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thư viện, Thông tư của Bộ Văn hóa,...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Vai trò của cán bộ thư viện trong việc phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại trung tâm thông tin – thư viện, đại học quốc gia Hà Nội

  Bài viết đề cập đến cán bộ thư viện người đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với giảng viên, khoa chuyên ngành để khởi xướng, xây dựng chính sách phát triển năng lực sinh viên tại trung tâm thông tin–thư viện, đại học quốc gia Hà Nội.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Khoa học thông tin và thư viện

  Khoa học thông tin và thư viện

  Bài viết "Khoa học thông tin và thư viện" khái quát ngành thư viện đã phát triển qua 3 giai đoạn: Thư viện học; Khoa học thông tin và thư viện; Cách mạng hóa quan niệm về thư viện.

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Đổi mới công tác thông tin - thư viện tại Viện thông tin Khoa học xã hội từ năm 2011 đến nay

  Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả quan trọng Viện thông tin Khoa học xã hội đã đạt được trong quá trình đổi mới công tác thông tin - thư viện thời gian qua, những khó khăn đã và đang phải khắc phục cũng như kiến nghị một số giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới của Viện...

   11 p thuvienbrvt 30/11/2018 5 0

 • Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ - bảo quản tài liệu số

  Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ - bảo quản tài liệu số

  Thư viện số là gì? Các định nghĩa về thư viện số; Thư viện số; Thư viện ảo; Thư viện điện tử,.. đều là thư viện số? Những thách thức trong việc lưu trữ và bảo quản kho tài liệu số của các thư viện. Bài viết " Xây dựng thư viện số và một số thách thức trong lưu trữ - bảo quản tài liệu số" để giải đáp các vấn đề nêu trên. Mời...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 3 0

 • Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

  Phát triển hệ thống thư viện trường học là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong giáo dục bậc phổ thông hiện nay. Đứng trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện tại, thư viện cần có những thay đổi nhất định để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh và giáo viên trong trường học. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 2 0

 • 5 tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với sinh viên đại học (do Ủy ban Tiêu chuẩn trực thuộc ACRL xây dựng)

  5 tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với sinh viên đại học (do Ủy ban Tiêu chuẩn trực thuộc ACRL xây dựng)

  Theo quan điểm của ACRL, kiến thức thông tin là tập hợp các yếu tố phản ánh năng lực của mỗi cá nhân trong việc nhận ra được khi nào thì thông tin là cần thiết đồng thời có khả năng xác định được nơi có thông tin đó, đánh giá được thông tin đó và sử dụng có hiệu quả các thông tin mà người đó cần tới. Bài viết trình bày 5 tiêu chuẩn...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 22 0

 • Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

  Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace

  Mỗi phần mềm có một lợi thế riêng, song xu hướng hiện nay đối với các đơn vị là chuyển sang sử dụng phần mềm DSpace. Tuy nhiên không ít đơn vị trước đây đã từng sử dụng phần mềm Greenstone để quản lý cá bộ sưu tập số của đơn vị. Vậy làm thế nào để có thể chuyển đổi dữ liệu cũ từ phần mềm Greenstone sang phần mềm mới DSpace...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số