• Installation Guide Zend Core 2.5 for Oracle

  Installation Guide Zend Core 2.5 for Oracle

  Presented in a browser-based environment, Zend Core provides a highly stable and efficient means for installing and managing PHP servers. Resources and reference information are bundled into Zend Core for “one click” access to a wide range of information, configurations and reference documents.

   42 p thuvienbrvt 05/01/2015 85 2

 • ImageMagick

  ImageMagick

  It's possible you don't want to concern yourself with advanced installation under Unix or Linux systems. If so, you also have the option of installing a pre­compiled binary release or if you still want to install from source without all the fuss see the simple Install From Source...

   8 p thuvienbrvt 05/01/2015 90 2

 • Ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window: Phần 2

  Ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window trình bày các thao tác cơ bản với Winisis bao gồm nhập và xem dữ liệu, phương tiện tìm tin trong Winisis, ngôn ngữ tìm tin trong Winisis, phương tiện in trong Winisis, phương tiện tiện ích trong Winisis, chuyển đổi dữ liệu từ mã tiếng Việt cũ theo mã chuẩn tiếng Việt.

   49 p thuvienbrvt 18/07/2014 109 3

 • Ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window: Phần 1

  Ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window: Phần 1

  Ebook Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu CDS/ISIS for Window: Phần 1 trình bày tổng quan về hệ thống CDS/ISIS for Window, cài đặt hệ thống Winisis, các thao tác với Winisis. Đây là tài liệu dành cho cán bộ thông tin thư viện.

   50 p thuvienbrvt 18/07/2014 123 3

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - ThS. An Văn Minh, ThS. Trần Hùng Cường

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - ThS. An Văn Minh, ThS. Trần Hùng Cường

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 trình bày tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đệ quy và giải thuật đệ quy, sắp xếp và tìm kiếm. Sau mỗi chương đều có bài tập để sinh viên rèn luyện và củng cố lại lý thuyết được học.

   83 p thuvienbrvt 18/07/2014 102 4

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - ThS. An Văn Minh, ThS. Trần Hùng Cường

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - ThS. An Văn Minh, ThS. Trần Hùng Cường

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 trình bày danh sách tuyến tính - một loại cấu trúc dữ liệu rất phổ biến trong các bài toán tin học và cây - một dạng cấu trúc dữ liệu phi tuyến tính. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.

   95 p thuvienbrvt 18/07/2014 109 4

 • Các bài tập Microsoft.Net

  Các bài tập Microsoft.Net

  Tài liệu tham khảo Các bài tập Microsoft.Net dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. Những ưu điểm (features) của VB.NET đến từ chức năng của .NET framework. Nó mang đến phương tiện lập trình cho mạng cách Object Oriented như XML, Remoting, Streaming, Serialisation, Threading...những thứ này tuy lạ nhưng không khó học, ngược lại sẽ tiết kiệm rất...

   174 p thuvienbrvt 28/03/2014 123 3

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao - Trần Hoàng Thọ

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao - Trần Hoàng Thọ

  "Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao" gồm 2 phần chính và một phụ lục trình bày về chủ đề đệ quy trong lập trình bao gồm các nội dung sau: khái niệm đệ quy và vai trò của nó trong lập trình, cách xây dựng một giải thuật cho một bài toán bằng phương pháp đệ quy, cơ chế thực hiện một giải thuật đệ quy, phần 2 trình bày về chủ đề kiểm...

   108 p thuvienbrvt 28/03/2014 111 4

 • Lập trình Window với C#.NET - NXB Lao động – Xã hội

  Lập trình Window với C#.NET - NXB Lao động – Xã hội

  Cuốn sách do NXB Lao động – Xã hội xuất bản có nội dung khái quát về bộ khung .NET Framework, bộ thực thi ngôn ngữ tổng quát, quan hệ của CLR với .NET, ngôn ngữ trung gian IL, làm việc với bộ quản lý C++, giới thiệu về Visual Studio. NET, ngôn ngữ C#, C# nâng cao, Window Form, xử lý giao diện đồ hoạ (GUI), ràng buộc dữ liệu, xây dựng ứng dụng Window Form,...

   618 p thuvienbrvt 28/03/2014 174 4

 • Trí tuệ nhân tạo Lập trình tiến hóa - Ts. Nguyễn Đình Thúc

  Trí tuệ nhân tạo Lập trình tiến hóa - Ts. Nguyễn Đình Thúc

  Cuốn sách "Trí tuệ nhân tạo Lập trình tiến hóa" gồm 3 phần, 9 chương và 2 phụ lục. Phần 1: Thuật giải di truyền, phần 2: Tối ưu số, phần 3: Tối ưu tổ hợp. Nội dung của các chương trình bày về thuật giải di truyền, các khái niệm cơ bản, cơ chế thực hiện, nguyên lý hoạt động, xử lý ràng buộc, bài toán vận tải, bài toán người du lịch và...

   177 p thuvienbrvt 28/03/2014 162 3

 • Giáo trình Visual Foxpro

  Giáo trình Visual Foxpro

  Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. Foxpro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE II PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng Aston- Tate. Giáo trình Visual Foxpro gồm 7 chương giới thiệu về hệ quản trị CSDL Visual Foxpro, thao tác với bảng dữ liệu, sắp xếp - tìm kiếm -...

   70 p thuvienbrvt 28/03/2014 129 3

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C - ThS. Tiêu Kim Cương

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C - ThS. Tiêu Kim Cương

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C gồm 7 chương và 4 phụ lục chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế.

   202 p thuvienbrvt 28/03/2014 178 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số