• Giáo trình tiếng Nhật dùng cho người Việt Nam

    Giáo trình tiếng Nhật dùng cho người Việt Nam

    Tiếng Nhật Bản, hay tiếng Nhật, là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Nó là một ngôn ngữ chắp dính (khác biệt với tiếng Việt vốn thuộc vào loại ngôn ngữ đơn lập phân tích cao) và nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt...

     146 p thuvienbrvt 25/11/2012 291 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số