• Các yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh Bạc Liêu

  Các yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh Bạc Liêu

  Bài viết này phân tích, đánh giá của du khách về những yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Bạc Liêu bao gồm danh lam thắng cảnh, cơ sở hạ tầng, thông tin tổ chức điểm đến, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, mua sắm… Qua đó nhằm xác định yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của Bạc Liêu, từ đó đề...

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 21 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

  Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch, huyện Phong Điền: Giá trị lịch sử, giá trị tâm linh, giá trị nghệ thuật và giá trị sinh thái thông qua ứng dụng mô hình phân tích nhân tố (EFA) kết hợp với phân tích hồi quy đa biến (MLR). Trong đó nhân tố giá trị lịch sử có tác động nhanh nhất đến sự hấp...

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 21 0

 • Đánh giá của du khách về du lịch sinh thái ở khu du lịch Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Đánh giá của du khách về du lịch sinh thái ở khu du lịch Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Bài viết này nghiên cứu phản ánh thực trạng cũng như đánh giá của du khách về du lịch sinh thái ở khu du lịch Gáo Giồng trong thời gian vừa qua bằng phương pháp điều tra du khách thông qua bảng câu hỏi kết hợp với dữ liệu thứ cấp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở địa...

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 27 0

 • Cơ sở lí luận về du lịch chợ nổi

  Cơ sở lí luận về du lịch chợ nổi

  Nội dung bài viết nghiên cứu xoay quanh các vấn đề: khái niệm du lịch chợ nổi, lịch sử hình thành và phát triển chợ nổi, vị trí du lịch chợ nổi trong du lịch văn hóa, tác động của du lịch chợ nổi, các nguyên tắc của du lịch chợ nổi, các thành phần tham gia vào du lịch chợ nổi, hệ thống du lịch chợ nổi, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình...

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 21 0

 • Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok, Thái Lan

  Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok, Thái Lan

  Nghiên cứu đánh giá về những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok. Nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ các nguồn tài liệu, khảo sát thực tế và phỏng vấn 145 khách du lịch quốc tế đến Bangkok bằng bảng câu hỏi. Dữ liệu được xử lý bằng thống kê mô tả và phân tích.

   12 p thuvienbrvt 30/11/2018 23 0

 • Bàn về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Bàn về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Bài viết này xoay quanh nhận thức về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tác giả đã phân tích rõ tính đặc thù và tính phổ quát của sản phẩm du lịch để xây dựng phát triển triển sản phẩm du lịch trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

   12 p thuvienbrvt 30/11/2018 21 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Tiếp cận từ nhu cầu khách du lịch

  Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Tiếp cận từ nhu cầu khách du lịch

  Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh theo cách tiếp cận từ khách du khách, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với chính quyền địa phương khi triển khai xây dựng các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 22 0

 • Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn – Thanh Hoá

  Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn – Thanh Hoá

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch. Phân tích vai trò của chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch, những nội hàm của chất lượng dịch vụ và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch. Phân tích quy trình quản lý chất lượng dịch vụ tại điểm đến du lịch. Phân...

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 24 0

 • Đánnh giá mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận

  Đánnh giá mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận

  Bài viết này nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của họ về loại dịch vụ này.

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 19 0

 • Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý - GIS

  Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý - GIS

  Bài viết này trình bày việc tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang trên cơ sở sử dụng phương pháp chồng xếp bản đồ và phương pháp thang điểm tổng hợp trong hệ thống thông tin địa lý GIS để đánh giá tiềm năng lãnh thổ du lịch của tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang, góp...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 21 0

 • Tổng quan về du lịch thành phố Mimasaka tỉnh Okayama

  Tổng quan về du lịch thành phố Mimasaka tỉnh Okayama

  Bài viết giới thiệu về các khu vực của thành phố Mimasaka như khu vực Katsuka, khu vực Ohara, khu vực Mimasaka, khu vực Aida, khu vực Sakuto, khu vực Higashi Awakura và các địa điểm của từng khu vực. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập và giới thiệu về đặc sản của thành phố nơi đây.

   20 p thuvienbrvt 30/11/2018 20 0

 • Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh – phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái

  Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh – phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái

  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của Thành phố theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị nơi đây vẫn còn những bất cập. Bài viết này phân tích vấn đề trên...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số