• Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trước những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

  Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trước những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

  Bài viết giới thiệu vài nét về AEC; phân tích những cơ hội lớn như mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu,…cho các doanh nghiệp (DN) nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng khi tham gia vào AEC.

   10 p thuvienbrvt 26/05/2019 8 0

 • Nhìn lại các mô hình khu kinh tế tại Việt Nam và bước thử nghiệm cho đặc khu kinh tế

  Nhìn lại các mô hình khu kinh tế tại Việt Nam và bước thử nghiệm cho đặc khu kinh tế

  Cùng với các loại hình khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế đã hình thành, đặc khu kinh tế có vai trò như thế nào trong định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian tới? Một số đánh giá về các mô hình các khu kinh tế đã thành lập và kiến nghị về mô hình đặc khu kinh tế là nội dung chính trong bài viết này.

   6 p thuvienbrvt 26/05/2019 7 0

 • Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế tại vùng trọng điểm phía Nam

  Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế tại vùng trọng điểm phía Nam

  Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê, so sánh kết hợp ước lượng hồi quy Pools OLS để đánh giá tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố nguồn lực có ảnh hưởng rất quan trọng đến tăng trưởng kinh tế.

   10 p thuvienbrvt 26/05/2019 8 0

 • Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập

  Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập

  Bài viết phân tích tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay dựa trên các yếu tố về: Nắm bắt cơ hội kinh Bài viết phân tích tinh thần doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay dựa trên các yếu tố về: Nắm bắt cơ hội kinh doanh; (ii) Dám chấp nhận rủi ro, (iii) Sáng tạo - đổi mới, (iv) Thành quả bền vững. Từ đó đề xuất một số...

   8 p thuvienbrvt 26/05/2019 7 0

 • ASEAN - nửa thế kỷ tồn tại và phát triển

  ASEAN - nửa thế kỷ tồn tại và phát triển

  Dựa trên các số liệu thứ cấp thu thập được từ các nguồn trong và ngoài nước, với phương pháp thống kê mô tả, so sánh, tác giả bài viết đã phân tích quá trình hình thành, tiềm năng phát triển và kết quả hoạt động của ASEAN trong 50 năm qua. Trên cơ sở những hiểu biết của mình, tác giả cũng đã nhận dạng được những nguyên nhân dẫn đến...

   13 p thuvienbrvt 26/05/2019 7 0

 • Ebook Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thanh tra: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thanh tra: Phần 1

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những văn bản pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và thanh tra một cách có hệ thống. Phần 1 của ebook "Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thanh tra" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các quy định pháp luật về khiếu nại và tố cáo, luật khiếu nại, tố cáo, nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005...

   247 p thuvienbrvt 23/04/2019 30 0

 • Ebook Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thanh tra: Phần 2

  Ebook Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thanh tra: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và thanh tra" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các quy định của pháp luật về thanh tra, luật thanh tra năm 2004, nghị định số 12/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra cơ yếu Chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   296 p thuvienbrvt 23/04/2019 33 0

 • Ebook Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay" phần 2 tiếp tục trình bày yêu cầu, giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay, một số giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội...

   93 p thuvienbrvt 23/04/2019 33 0

 • Ebook Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Ebook Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Cuốn sách "Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay - Thực trạng và giải pháp" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành sẽ góp phần nâng cao nhận thức về quyền khiếu nại của đảng viên và tổ chức đang bị thi hành kỷ luật, về giải quyết khiếu nại. Phần 1 của cuốn sách sẽ giới thiệu đến các bạn một số vấn đề...

   112 p thuvienbrvt 23/04/2019 31 0

 • Ebook Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay phần 1 sẽ phân tích sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội, nghiên cứu thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý giám sát xã hội, phân tích các yêu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát...

   183 p thuvienbrvt 23/04/2019 32 0

 • Ebook Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Ebook Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay thực trạng và giải pháp" phần 2 sẽ mang đến các nội dung về một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay, dự báo tình hình vi phạm kỷ luật Đảng và khiếu nại của đảng viên, yêu cầu của công tác...

   53 p thuvienbrvt 23/04/2019 35 0

 • Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến Việt Nam và đề xuất một số giải pháp

  Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến Việt Nam và đề xuất một số giải pháp

  Bài viết này chỉ ra rằng bên cạnh những tác động tích cực từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, thì Việt Nam sẽ còn phải gánh chịu những tác động tiêu cực và những tác động này có phần nặng nề hơn những ảnh hưởng tích cực. Bài viết cũng đưa ra một số giải pháp để tận dụng những thuận lợi cũng như hạn chế những tác động...

   11 p thuvienbrvt 23/04/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số