• Logic mệnh đề

  Logic mệnh đề

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công.

   49 p thuvienbrvt 06/11/2013 408 5

 • Ứng dụng tích phân

  Ứng dụng tích phân

  Bước tới: menu, tìm kiếm Tích phân xác định được định nghĩa như diện tích S được giới hạn bởi đường cong y=f(x) và trục hoành, với x chạy từ a đến b Tích phân (Integral (Anh), 積分 (Trung)) là một khái niệm toán học,và cùng với nghịch đảo của nó vi phân (differentiation) đóng vai trò là 2 phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích...

   331 p thuvienbrvt 25/11/2012 301 5

 • Ma Trận Và Giải Thuật

  Ma Trận Và Giải Thuật

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

   15 p thuvienbrvt 06/11/2013 347 5

 • Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ

  Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ

  Là toàn bộ dân số được thống kê hết Số được báo cáo, để báo cáo,so sánh là số dân trung bình(thời điểm giữa năm) Những phương thức để xác định tổng số - Tổng điều tra dân số - Sổ hộ tịch - Dùng hàm số toán học

   36 p thuvienbrvt 06/11/2013 275 4

 • NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

  NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

  Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu các phương trình tuyến tính và sự biến đổi giữa chúng. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành toán học.Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng.Đại số tuyến tính được...

   39 p thuvienbrvt 06/11/2013 376 4

 • Bài tập nguyên lý thống kê

  Bài tập nguyên lý thống kê

  Tuyển tập đề thi nguyên lý thống kê dành cho các bạn sinh viên sắp bước vào thi cử, là tài liệu tham khảo bổ ích cho cả sinh viên và giaó viên vd: Tại một tòa báo, người ta thu thập thông tin về thời gian cần thiết để hoàn thành 1 trang nhất của một tờ báo. Thu nhập trong 40 ngày liền và được số liệu(đơn vị tính phút)...

   28 p thuvienbrvt 06/11/2013 469 4

 • Bài tập quy hoạch thực nghiệm

  Bài tập quy hoạch thực nghiệm

  Phương trình hồi qui gần đúng phụ thuộc vào phương pháp tính dùng để tính các hệ số hồi qui. Phương pháp bình phương nhỏ nhất xác định hệ số phương trình hồi qui sao cho gần đúng với kỳ vọng toán học của thực nghiệm.

   26 p thuvienbrvt 06/11/2013 888 4

 • Giải hệ thống PT ĐSTT

  Giải hệ thống PT ĐSTT

  Phương pháp Gaoxơ là một phương pháp được dùng phổ biến để giải hệ thống phương trình (3.1) khi ma trận hệ số A không có đặc điểm gì (trừ điều kiện không suy biến). Đặc biệt, người ta thường dùng phương pháp này khi ma trận hệ số A “đầy”. Để đơn giản việc trình bày, xét hệ thống 4 phương trình 4 ẩn số

   79 p thuvienbrvt 06/11/2013 255 3

 • toán rời rạc SLIDE_SET_DaiSoBool

   toán rời rạc SLIDE_SET_DaiSoBool

  Phép lấy phần bù, tổng và tích Boole tương ứng với các toán tử logic Ø, Ú, Ù, trong đó 0 tương ứng với F (false, sai) và 1 tương ứng với T (true, đúng). Các kết quả của đại số Boole có thể được dịch trực tiếp thành mệnh đề và ngược lại. Dùng các hằng đẳng thức đã có để chứng minh các hằng đẳng thức khác

   36 p thuvienbrvt 06/11/2013 346 3

 • Toán cao cấp A3

  Toán cao cấp A3

  Trong mặt phẳng Oxy, hình phẳng D giới hạn bởi các đường cong kín được gọi là miền phẳng. Tập hợp các đường cong kín giới hạn D được gọi là biên của D, ký hiệu ∂D hay Γ. Đặc biệt, mặt phẳng Oxy được xem là

   36 p thuvienbrvt 06/11/2013 289 3

 • Chuyên đề đồ thị Hamilton

  Chuyên đề đồ thị Hamilton

  Khái niệm đường đi Hamilton được xuất phát từ bài toán: “Xuất phát từ một đỉnh của khối thập nhị diện đều, hãy đi dọc theo các cạnh của khối đó sao cho đi qua tất cả các đỉnhkhác, mỗi đỉnh đi qua đúng một lần, sau đó trở về đỉnh xuất phát” Bài toán này được nhà toán học Hamilton đưa ra vào năm 1859

   22 p thuvienbrvt 06/11/2013 328 3

 • Cung cầu

  Cung cầu

  Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ.Cầu là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cầu thể hiện những nhu cầu có khả năng thanh toán Lượng cầu là số lượng hàng hóa được cầu ở một mức giá.

   31 p thuvienbrvt 06/11/2013 296 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số