• Xác suất thống kê - Gs Đặng Hấn

  Xác suất thống kê - Gs Đặng Hấn

  Phép thử và biến cố + Phép thử ngẫu nhiên là sự thực hiện một nhóm các điều kiện và có thể lặp lại nhiều lần. + Trong kết quả của phép thử , đặc trưng của định tính là biến cố ngẫu nhiên (A, B, C, (A, B, C,…), ), đặc trưng của định lượng là biến ngẫu nhiên (X, Y,..). (X, Y,..).

   224 p thuvienbrvt 06/11/2013 591 2

 • Ma Trận Và Giải Thuật

  Ma Trận Và Giải Thuật

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

   15 p thuvienbrvt 06/11/2013 364 5

 • Logic mệnh đề

  Logic mệnh đề

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công.

   49 p thuvienbrvt 06/11/2013 429 5

 • Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ

  Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ

  Là toàn bộ dân số được thống kê hết Số được báo cáo, để báo cáo,so sánh là số dân trung bình(thời điểm giữa năm) Những phương thức để xác định tổng số - Tổng điều tra dân số - Sổ hộ tịch - Dùng hàm số toán học

   36 p thuvienbrvt 06/11/2013 301 4

 • CHương 4: Hồi quy với biến giả

  CHương 4: Hồi quy với biến giả

  Trong phân tích hồi quy, biến giả là biến chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1 (vì thế còn được gọi là biến nhị nguyên) để chỉ ra sự tồn tại hay không tồn tại của một hiệu ứng có thể làm thay đổi đột ngột kết quả đầu ra.[1]Ví dụ, trong phân tích chuỗi thời gian, biến giả có thể được sử dụng để chỉ ra có chiến tranh hay không, hoặc có biểu...

   34 p thuvienbrvt 06/11/2013 396 3

 • Chương 3: Mô hình hồi quy bội

  Chương 3: Mô hình hồi quy bội

  Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp… Vì thế chúng ta cần...

   38 p thuvienbrvt 06/11/2013 345 3

 • Chương 2: mô hình hồi qui hai biến

  Chương 2: mô hình hồi qui hai biến

  Bài toán đặt ra là làm thế nào để có được các tham số hồi quy? Ước lượng tham số hồi quy bằng phương pháp bình phương thông thường các giả thuyết của phương pháp các tính chất hồi quy

   62 p thuvienbrvt 06/11/2013 363 3

 • XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

  XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

  Định nghĩa cổ điển về xác suất Định nghĩa 1: giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và có tất cả n kết cục như vậy. Kí hiệu m là số các kết cục thuận lợi cho biến cố A. Định nghĩa 2:Giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và được biểu diễn bằng các điểm hình học trên miền. Kí hiệu D là miền...

   32 p thuvienbrvt 06/11/2013 1015 2

 • Bài giảng: Xác suất thống kê - Biến cố và Xác suất của biến cố

  Bài giảng: Xác suất thống kê - Biến cố và Xác suất của biến cố

  Phép thử ngẫu nhiên là sự thực hiện một số điều kiện xác định (thí nghiệm cụ thể hay quan sát hiện tượng nào đó), có thể cho nhiều kết quả khác nhau. Các kết quả này không thể dự báo chắc chắn được. Một phép thử thường được lặp lại nhiều lần.

   42 p thuvienbrvt 06/11/2013 366 2

 • Mục tiêu và biến số nghiên cứu

  Mục tiêu và biến số nghiên cứu

  Trình bày tầm quan trọng viết mục tiêu cho một nghiên cứu Xác định đặc tính của mục tiêu nghiên cứu Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cụ thể. Trình bày định nghĩa biến số và tầm quan trọng việc xác định biến số Phân biệt được các loại biến số Lựa chọn được biến số thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu

   15 p thuvienbrvt 06/11/2013 413 2

 • HAI HÌNH BẰNG NHAU

  HAI HÌNH BẰNG NHAU

  Viết phương trình của đường tròn (O') là ảnh của đường (O) được thực hiện liên tiếp qua phép tịnh tiến theo vectơ và qua phép đối xứng trục Ox Viết phương trình của đường tròn (O') là ảnh của đường (O) được thực hiện liên tiếp qua phép tịnh tiến theo vectơ và qua phép đối xứng trục Ox

   18 p thuvienbrvt 06/11/2013 370 3

 • Cung cầu

  Cung cầu

  Ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ.Cầu là số lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cầu thể hiện những nhu cầu có khả năng thanh toán Lượng cầu là số lượng hàng hóa được cầu ở một mức giá.

   31 p thuvienbrvt 06/11/2013 304 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbrvt