• Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 1

  Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 700 bài toán luyện thi đại học môn hình học gồm 6 chương giới thiệu cho các bạn phương pháp tọa độ cho mặt phẳng, đường thẳng, đường tròn, elip, hyperbol, parabol. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p thuvienbrvt 24/09/2022 5 0

 • Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 2

  Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách 700 bài toán luyện thi đại học môn hình học gồm các chương còn lại, phương pháp tọa độ không gian, mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   226 p thuvienbrvt 24/09/2022 5 0

 • Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 1

  Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 1

  Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Logarit là phần quan trọng trong chuyên đề đại số và giải tích của Toán THPT, đặc biệt đối với các lớp cuối cấp. Trong phần 1 này, giúp bạn học nắm vững định nghĩa, khái niệm và tính chất của các hàm số cơ bản, hàm số lũy thừa, hàm số mũ để từ đó chúng ta có thể đưa ra điều kiện cho bài toán và...

   121 p thuvienbrvt 23/08/2022 18 0

 • Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 2

  Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2, cuốn sách "567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình" giới thiệu cho bạn học kiến thức về hàm số Logarit, khái niệm, định nghĩa và tính chất, các dạng bài tập và có hướng dẫn cách giải các bài tập ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p thuvienbrvt 23/08/2022 17 0

 • Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 1

  Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10 - Lê Hồng Đức có kết cấu nội dung gồm 20 bộ đề: mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình, vectơ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p thuvienbrvt 23/08/2022 13 0

 • Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 2

  Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10 - Lê Hồng Đức, có kết cấu nội dung gồm 20 đề còn lại giới thiệu về: tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, đề kiểm tra chất lượng học kì I, đề kiểm tra chất lượng học kì II. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p thuvienbrvt 23/08/2022 15 0

 • Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 1

  Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "500 bài Toán chọn lọc 10" có kết cấu nội dung gồm đề bài giới thiệu: Cho các bạn nắm kiến thức mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất, bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình, thống kê, góc lượng giác và công thức lượng giác,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p thuvienbrvt 23/08/2022 13 0

 • Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 2

  Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "500 bài Toán chọn lọc 10" có nội dung gồm phần còn lại nói về: hướng dẫn giải - đáp số của mệnh đề, tập hợp, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p thuvienbrvt 23/08/2022 15 0

 • Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 2

  Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các bài tập và chuyên đề về tam giác đồng dạng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Định lí Pitago; Tỉ số lượng giác của góc nhọn; Bảng lượng giác; Hệ thức cạnh và góc của tam giác vuông;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p thuvienbrvt 26/02/2022 69 2

 • Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 1

  Ebook Các chuyên đề và bài tập về tam giác đồng dạng: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Các bài tập và chuyên đề về tam giác đồng dạng" trình bày các nội dung chính sau: Định lí Talet và tam giác đồng dạng; Đoạn thẳng tỉ lệ; Định lí Talet trong tam giác; Định lí Talet đảo; Tính chất đường phân giác trong tam giác; Khái niệm về hai tam giác đồng dạng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   44 p thuvienbrvt 26/02/2022 71 2

 • Ebook Các bài giảng về hình học phẳng: Phần 2

  Ebook Các bài giảng về hình học phẳng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các bài giảng về hình học phẳng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Diện tích tam giác; Diện tích đa giác; Nguyên lý trải thảm; Cực trị hình học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   113 p thuvienbrvt 26/02/2022 67 3

 • Ebook Các bài giảng về hình học phẳng: Phần 1

  Ebook Các bài giảng về hình học phẳng: Phần 1

  Tài liệu "Các bài giảng về hình học phẳng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đa giác và đường tròn; Đa giác nội tiếp; Tiếp tuyến của đường tròn; Đa giác ngoại tiếp; Thẳng hàng và đống quy; Bài toán thẳng hàng; Bài toán đống quy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p thuvienbrvt 26/02/2022 64 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số