• Ebook Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán THPT: Đại số tổ hợp, xác suất và thống kê số phức - Phần 1

  Ebook Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán THPT: Đại số tổ hợp, xác suất và thống kê số phức - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán THPT: Đại số tổ hợp, xác suất và thống kê số phức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổ hợp, nhị thức Newton; số phức - Kiến thức cơ bản, các dạng bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Ebook Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán THPT: Đại số tổ hợp, xác suất và thống kê số phức - Phần 2

  Ebook Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán THPT: Đại số tổ hợp, xác suất và thống kê số phức - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về Xác suất và thống kê bao gồm: Xác suất của một biến cố, xác suất có điều kiện, khái niệm về thống kê, trình bày một mẫu số liệu, các số đặc trưng của mẫu số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Ebook 27 chủ đề Toán hình không gian: Phần 1

  Ebook 27 chủ đề Toán hình không gian: Phần 1

  Cuốn sách gồm 27 chuyên đề giới thiệu về phương pháp giải toán hình không gian như: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau; chứng minh ba điểm thẳng hàng; hai đường thẳng song song; vectơ trong không gian... Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Ebook 27 chủ đề Toán hình không gian: Phần 2

  Ebook 27 chủ đề Toán hình không gian: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các chủ đề: Thể tích hình nón, thể tích hình trụ, mặt cầu, thể tích khối cầu, thể tích khối chóp, dựng đường vuông góc chung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 1

  Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 700 bài toán luyện thi đại học môn hình học gồm 6 chương giới thiệu cho các bạn phương pháp tọa độ cho mặt phẳng, đường thẳng, đường tròn, elip, hyperbol, parabol. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p thuvienbrvt 24/09/2022 12 0

 • Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 2

  Ebook 700 bài toán luyện thi đại học môn Hình học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách 700 bài toán luyện thi đại học môn hình học gồm các chương còn lại, phương pháp tọa độ không gian, mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   226 p thuvienbrvt 24/09/2022 13 0

 • Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 1

  Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 1

  Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Logarit là phần quan trọng trong chuyên đề đại số và giải tích của Toán THPT, đặc biệt đối với các lớp cuối cấp. Trong phần 1 này, giúp bạn học nắm vững định nghĩa, khái niệm và tính chất của các hàm số cơ bản, hàm số lũy thừa, hàm số mũ để từ đó chúng ta có thể đưa ra điều kiện cho bài toán và...

   121 p thuvienbrvt 23/08/2022 22 0

 • Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 2

  Ebook 567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2, cuốn sách "567 bài tập tự luận hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số Logarit điển hình" giới thiệu cho bạn học kiến thức về hàm số Logarit, khái niệm, định nghĩa và tính chất, các dạng bài tập và có hướng dẫn cách giải các bài tập ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p thuvienbrvt 23/08/2022 22 0

 • Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 1

  Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10 - Lê Hồng Đức có kết cấu nội dung gồm 20 bộ đề: mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình, vectơ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p thuvienbrvt 23/08/2022 17 0

 • Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 2

  Ebook 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách 40 đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10 - Lê Hồng Đức, có kết cấu nội dung gồm 20 đề còn lại giới thiệu về: tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, đề kiểm tra chất lượng học kì I, đề kiểm tra chất lượng học kì II. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p thuvienbrvt 23/08/2022 20 0

 • Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 1

  Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "500 bài Toán chọn lọc 10" có kết cấu nội dung gồm đề bài giới thiệu: Cho các bạn nắm kiến thức mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất, bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình, thống kê, góc lượng giác và công thức lượng giác,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p thuvienbrvt 23/08/2022 17 0

 • Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 2

  Ebook 500 bài Toán chọn lọc 10: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "500 bài Toán chọn lọc 10" có nội dung gồm phần còn lại nói về: hướng dẫn giải - đáp số của mệnh đề, tập hợp, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức và bất phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p thuvienbrvt 23/08/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số