Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Làm quen với phương pháp và thao tác thí nghiệm xác định hai chỉ tiêu vật lý cơ bản ( khối lượng riêng và khối lượng thể tích ) của các vật liệu: ximăng, cát, đá, gạch đất sét nung.
Xác định khối lượng riêng và khối lượng thể tích của một số loại vật liệu l để ta có thể đưa vào các ứng dụng như: tính toán dự trù vật liệu cho công trình, tính toán kho chứa và phương tiện vận chuyển, tính cấp phối bêtông v.v…
Trong qu trình bảo quản, ximăng hút ẩm và dần vón cục nên cần phải xác định lại khối lượng thể tích ximăng