Nghiên cứu lịch sử ẩm thực qua nhãn quan của học giả nước ngoài và Việt Nam

Bài viết Nghiên cứu lịch sử ẩm thực qua nhãn quan của học giả nước ngoài và Việt Nam do ThS. Võ Thị Hoài Thương viết trình bày: Lịch sử ẩm thực của một số vùng và khu vực trên thế giới; Ẩm thực Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Lịch sử chế biến món ăn và ảnh hưởng, giao lưu của ẩm thực; Lịch sử phát triển giao thương về ẩm thực; Đánh giá tình hình nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.