Một vài suy nghĩ về vấn đề tính toán cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng hiện nay

Nội dung của bài báo là trình bày lý thuyết, thực hiện phân tích, tổng hợp, tính toán cốt thép cho vách cứng nhà cao tầng có dạng tiết diện đơn giản hay tiết diện phức tạp được quy đổi sang tiết diện tương đương theo quy phạm Việt Nam và các nước. Mời các bạn cùng tham khảo.