Đề cương ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Các bạn hẳn sẽ rất đau đầu với bộ môn chính trị, hay với môn tư tưởng HCM. Đề cương của mình sẽ giúp các bạn đơn giản hơn trong quá trình học tập
Mọi người ủng hộ mình nhé