• Chất thơ trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ

  Chất thơ trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ

  Lưu Quang Vũ là một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất của Việt Nam. Đặt vấn đề nghiên cứu chất thơ trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ, người viết muốn phân tích một khía cạnh độc đáo, góp phần tạo nên sức hấp dẫn lâu bền cho các tác phẩm kịch của nhà viết kịch tài hoa này.

   6 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Đặc trưng văn hóa Nam Bộ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

  Đặc trưng văn hóa Nam Bộ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

  Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn trẻ của vùng tận cùng tổ quốc. Sinh ra nơi mênh mông sông nước, nữ nhà văn Đất Mũi đã mang đến cho văn học Việt Nam một hơi thở mới nồng nàn chất quê Nam Bộ. Mảnh đất Nam Bộ với khoảng 300 năm hình thành và phát triển đã hiện lên trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư vô cùng sống động với các đặc trưng văn hóa:...

   6 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Phát triển phê bình luận lí học văn học ở Việt Nam hiện nay

  Phát triển phê bình luận lí học văn học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết này sẽ khái quát, phân tích tiềm năng phát triển phê bình luận lí học văn học ở Việt Nam từ thực tiễn sáng tác văn học, các phương pháp phê bình đang tồn tại ở Việt Nam, tâm lí tiếp nhận của độc giả cũng như từ nhu cầu phát triển của hoạt động văn học nói chung.

   6 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong tiểu thuyết "Đời mưa gió" của Nhất Linh và Khái Hưng

  Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong tiểu thuyết "Đời mưa gió" của Nhất Linh và Khái Hưng

  Bên cạnh các tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết phong tục,“Đời mưa gió” đã góp phần cho việc hoàn chỉnh thể loại tiểu thuyết tâm lý. Tác phẩm được Nhất Linh và Khái Hưng viết theo mô hình của tiểu thuyết phương Tây nhưng hồn cốt còn mang tính cách An Nam. Đặc biệt, các tác giả đã có những đóng góp đáng kể về phương diện ngôn ngữ đối...

   8 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Cách sử dụng từ ngữ mới của Đỗ Hoàng Diệu trong tập truyện ngắn “bóng đè”

  Cách sử dụng từ ngữ mới của Đỗ Hoàng Diệu trong tập truyện ngắn “bóng đè”

  Nội dung của bài viết gồm 2 phần. Phần 1, quan điểm của người viết về khái niệm từ ngữ mới. Đây là cơ sở để tìm và phân tích từ ngữ mới trên dữ liệu của tập truyện Bóng đè. Phần 2, một số nhận xét có tính gợi mở về cách sử dụng từ ngữ mới của tác giả Đỗ Hoàng Diệu.

   5 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Thiên nhiên và cuộc sống thôn quê trong thơ chữ Hán Đặng Huy Trứ và Nguyễn Khuyến

  Thiên nhiên và cuộc sống thôn quê trong thơ chữ Hán Đặng Huy Trứ và Nguyễn Khuyến

  Đề tài thôn quê trong thơ trung đại Việt Nam có mối quan hệ sâu sắc với nền văn hóa dân tộc. Đằng sau mỗi lũy tre làng luôn ẩn chứa một nếp sống, phong tục tập quán và đặc sắc văn hóa riêng biệt. Thơ ca trung đại Việt Nam là di sản quý giá góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm. Đặng Huy...

   8 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Hành trình đổi mới văn xuôi sau 1975 của Nguyễn Minh Châu

  Hành trình đổi mới văn xuôi sau 1975 của Nguyễn Minh Châu

  Hành trình "mở đường” đổi mới văn xuôi nói riêng, góp phần đổi mới văn học Việt Nam sau 1975 nói chung của Nguyễn Minh Châu diễn ra như thế nào? Bài viết góp phần kiến giải qua ba chặng nội dung: Truyện ngắn Bức tranh, đột phá ấn tượng về một lối viết khác, những thể nghiệm tâm huyết cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 và Những sáng tác...

   8 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Sự kết hợp giữa chất văn xuôi và chất thơ trên bình diện ngôn ngữ và giọng điệu trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư trước 1945

  Sự kết hợp giữa chất văn xuôi và chất thơ trên bình diện ngôn ngữ và giọng điệu trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư trước 1945

  Với tư cách sáng tạo “hai trong một”, Lưu Trọng Lư đã mang theo sứ mệnh “hòa giải” giữa thơ và văn xuôi khi đến với văn chương. Bình diện ngôn ngữ và giọng điệu thể hiện tiêu biểu nhất cho sự kết hợp hài hòa giữa chất văn xuôi và chất thơ trong mảng văn xuôi tự sự trước 1945 của nhà văn.

   6 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Phong trào thơ mới đến Xuân Thu nhã tập

  Phong trào thơ mới đến Xuân Thu nhã tập

  Bài viết phân tích phong trào thơ mới và sự ra đời của nhóm Xuân Thu nhã tập; phân tích một số bài thơ của một số tác giả trong thời kì này. Mơi các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

   5 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Bài viết thông qua 5 tiểu thuyết nổi bật giai đoạn 1986-1995 để phân tích sâu về dạng nhân vật chấn thương ở thời kỳ này, nhìn từ hệ chủ đề và một số hảm hứng chính. Ở đó hình mẫu nhân vật chấn thương xuất hiện như một sự phản ánh và thấu cảm sâu sắc về bản thể con người, đặt trong hoàn cảnh đầy tính vấn đề của bấy giờ....

   8 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Tinh thần từ bi trong truyện cổ Quan Âm Thị Kính

  Tinh thần từ bi trong truyện cổ Quan Âm Thị Kính

  Bài viết phân tích quan niệm từ bi nhìn từ góc độ Phật giáo; sự thể hiện tinh thần từ bi trong truyện; sự ảnh hưởng của nhân vật mang tính từ bi trong truyện và trong cuộc sống đời thường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc các nội dung bài viết.

   13 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

 • Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

  Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

  Bài viết sẽ chỉ ra sự tương tác giữa các khái niệm trọng yếu trong hệ lí thuyết liên văn bản và kí hiệu học, các điểm tựa lí luận khi so sánh hai hệ lí thuyết, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa chúng, khai triển vấn đề chuyển thể dưới góc nhìn của hai hệ lí thuyết và dẫn chứng bằng việc nghiên cứu trường hợp: Kí hiệu biểu thị thời...

   7 p thuvienbrvt 28/09/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số