• Ebook Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh: Phần 2

  Ebook Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh: Phần 2

  Cuốn sách "Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh" ghi lại những cảm nhận, suy nghĩ cá nhân của Thạc sỹ Luật Phạm Trọng Cường, một cán bộ đang công tác tại Vụ Hành chính Tư pháp - Bộ Tư pháp. Theo từng trang sách, qua góc nhìn rất nhân văn của tác giả, người đọc có thể nhận diện những mảng sáng và tối sống động, xen kẻ trên bức tranh về...

   130 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam" của tác giả Vũ Trọng Hách. Nội dung cuốn sách trình bày về cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam, phương hướng và giải...

   158 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết có kết cấu gồm 4 chương, trình bày tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện...

   91 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam" của tác giả Vũ Trọng Hách qua phần 2 sau đây. Cuốn sách giới thiệu những luận điểm khoa học về quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự nói riêng.

   132 p thuvienbrvt 21/05/2017 2 0

 • Ebook Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu: Phần 1

  Ebook Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu: Phần 1

  Cuốn sách "Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu" do Giang Quân biên dịch giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   102 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay" do Lê Văn Hòe (chủ biên) biên soạn trình bày nội dung chương 1 - Lập pháp và năng lực lập của Quốc hội, chương 2 - Thực trạng lập pháp và năng lực lập pháp của Quốc hội Việt Nam hiện nay.

   105 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam" của Tiến sỹ Phạm Văn Tỉnh - cán bộ nghiên cứu Viện Nhà nước và pháp luật với hy vọng cung cấp tư liệu cho công tác nghiên cứu về tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay, đồng thời phát triển lý luận về tình hình tội phạm lên một bước cao hơn, đáp ứng theo yêu cầu...

   220 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Phòng, chống tiêu cực - chuyện cũ viết lại: Phần 1

  Ebook Phòng, chống tiêu cực - chuyện cũ viết lại: Phần 1

  Cuốn sách này tập hợp những bài báo chống tiêu cực tiêu biểu của nhà báo Nguyễn Phúc Ân đã được công bố trong những năm trước đây nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những vụ việc tiêu cực đã từng được báo chí phanh phui trong thời gian qua, đồng thời góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung, củng cố hơn nữa ý chí...

   130 p thuvienbrvt 21/05/2017 0 0

 • Ebook Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu: Phần 2

  Ebook Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu: Phần 2

  Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật Trung Quốc của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp sẽ xuất bản một số đầu sách giới thiệu các quy định thuộc các lĩnh vực khác nhau của Trung Quốc. Trong cuốn sách này, Nhà xuất bản giới thiệu tới bạn đọc một số quy định về quản lý xuất, nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo...

   88 p thuvienbrvt 21/05/2017 2 0

 • Ebook Phòng, chống tiêu cực - chuyện cũ viết lại: Phần 2

  Ebook Phòng, chống tiêu cực - chuyện cũ viết lại: Phần 2

  Trong những năm qua, ngoài các nhiệm vụ quan trọng khác, báo chí nước ta đã cùng với toàn Đảng, toàn dân đấu tranh cuộc đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của...

   104 p thuvienbrvt 21/05/2017 0 0

 • Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 1

  Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 1

  Cuốn sách "Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã" của tác giả Bùi Anh Thơ tập trung giới thiệu những quy định về xã viên hợp tác xã - chủ thể chính, quan trọng để hình thành nên một hợp tác xã. Sách gồm 2 phần, sau đây phần 1.

   118 p thuvienbrvt 21/05/2017 0 0

 • Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày nội dung chương 3 - Quan điểm và những khuyến nghị với Đảng, Nhà nước về giải pháp góp phần tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

   78 p thuvienbrvt 21/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số