• Giới động vật - GVGD: TS. Nguyễn Dương Tâm Anh

  Giới động vật - GVGD: TS. Nguyễn Dương Tâm Anh

  Đặc tính chung của giới Động vật: Đa bào - Giới phụ Động vật cận đa bào (Parazoa) có 1 ngành duy nhất là Porifera (Thân lỗ), giới phụ Động vật đa bào chính thức (Eumetazoa); Tế bào eukaryote không có vách; Dị dưỡng; Có một hệ thống thần kinh để đáp ứng lại tác động môi trường; Sự vận động liên hệ với khả năng kiếm thức ăn

   83 p thuvienbrvt 16/12/2013 311 1

 • Phân loại Động vật không xương sống

  Phân loại Động vật không xương sống

  Động vật là một thành viên quan trọng trên hành tinh của chúng ta, chúng tác động trực tiếp đến đời sống của con người. Trong đó động vật không xương sống là một bộ phận quan trọng của giới động vật.

   40 p thuvienbrvt 16/12/2013 275 3

 • Xác suất thống kê - Gs Đặng Hấn

  Xác suất thống kê - Gs Đặng Hấn

  Phép thử và biến cố + Phép thử ngẫu nhiên là sự thực hiện một nhóm các điều kiện và có thể lặp lại nhiều lần. + Trong kết quả của phép thử , đặc trưng của định tính là biến cố ngẫu nhiên (A, B, C, (A, B, C,…), ), đặc trưng của định lượng là biến ngẫu nhiên (X, Y,..). (X, Y,..).

   224 p thuvienbrvt 06/11/2013 404 1

 • Ma Trận Và Giải Thuật

  Ma Trận Và Giải Thuật

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

   15 p thuvienbrvt 06/11/2013 200 2

 • Logic mệnh đề

  Logic mệnh đề

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công.

   49 p thuvienbrvt 06/11/2013 273 3

 • Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ

  Bài giảng: QUI MÔ VÀ CẤU TRÚC DÂN SỐ

  Là toàn bộ dân số được thống kê hết Số được báo cáo, để báo cáo,so sánh là số dân trung bình(thời điểm giữa năm) Những phương thức để xác định tổng số - Tổng điều tra dân số - Sổ hộ tịch - Dùng hàm số toán học

   36 p thuvienbrvt 06/11/2013 138 1

 • CHương 4: Hồi quy với biến giả

  CHương 4: Hồi quy với biến giả

  Trong phân tích hồi quy, biến giả là biến chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1 (vì thế còn được gọi là biến nhị nguyên) để chỉ ra sự tồn tại hay không tồn tại của một hiệu ứng có thể làm thay đổi đột ngột kết quả đầu ra.[1]Ví dụ, trong phân tích chuỗi thời gian, biến giả có thể được sử dụng để chỉ ra có chiến tranh hay không, hoặc có biểu...

   34 p thuvienbrvt 06/11/2013 229 1

 • Chương 3: Mô hình hồi quy bội

  Chương 3: Mô hình hồi quy bội

  Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp… Vì thế chúng ta cần...

   38 p thuvienbrvt 06/11/2013 185 1

 • Chương 2: mô hình hồi qui hai biến

  Chương 2: mô hình hồi qui hai biến

  Bài toán đặt ra là làm thế nào để có được các tham số hồi quy? Ước lượng tham số hồi quy bằng phương pháp bình phương thông thường các giả thuyết của phương pháp các tính chất hồi quy

   62 p thuvienbrvt 06/11/2013 204 1

 • XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

  XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT

  Định nghĩa cổ điển về xác suất Định nghĩa 1: giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và có tất cả n kết cục như vậy. Kí hiệu m là số các kết cục thuận lợi cho biến cố A. Định nghĩa 2:Giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng khả năng và được biểu diễn bằng các điểm hình học trên miền. Kí hiệu D là miền...

   32 p thuvienbrvt 06/11/2013 767 1

 • Bài giảng: Xác suất thống kê - Biến cố và Xác suất của biến cố

  Bài giảng: Xác suất thống kê - Biến cố và Xác suất của biến cố

  Phép thử ngẫu nhiên là sự thực hiện một số điều kiện xác định (thí nghiệm cụ thể hay quan sát hiện tượng nào đó), có thể cho nhiều kết quả khác nhau. Các kết quả này không thể dự báo chắc chắn được. Một phép thử thường được lặp lại nhiều lần.

   42 p thuvienbrvt 06/11/2013 210 1

 • Mục tiêu và biến số nghiên cứu

  Mục tiêu và biến số nghiên cứu

  Trình bày tầm quan trọng viết mục tiêu cho một nghiên cứu Xác định đặc tính của mục tiêu nghiên cứu Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cụ thể. Trình bày định nghĩa biến số và tầm quan trọng việc xác định biến số Phân biệt được các loại biến số Lựa chọn được biến số thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu

   15 p thuvienbrvt 06/11/2013 217 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số