• Xác suất thống kê - Gs Đặng Hấn

  Xác suất thống kê - Gs Đặng Hấn

  Phép thử và biến cố + Phép thử ngẫu nhiên là sự thực hiện một nhóm các điều kiện và có thể lặp lại nhiều lần. + Trong kết quả của phép thử , đặc trưng của định tính là biến cố ngẫu nhiên (A, B, C, (A, B, C,…), ), đặc trưng của định lượng là biến ngẫu nhiên (X, Y,..). (X, Y,..).

   224 p thuvienbrvt 06/11/2013 323 1

 • Ma Trận Và Giải Thuật

  Ma Trận Và Giải Thuật

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

   15 p thuvienbrvt 06/11/2013 155 2

 • Logic mệnh đề

  Logic mệnh đề

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công.

   49 p thuvienbrvt 06/11/2013 224 3

 • CHương 4: Hồi quy với biến giả

  CHương 4: Hồi quy với biến giả

  Trong phân tích hồi quy, biến giả là biến chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1 (vì thế còn được gọi là biến nhị nguyên) để chỉ ra sự tồn tại hay không tồn tại của một hiệu ứng có thể làm thay đổi đột ngột kết quả đầu ra.[1]Ví dụ, trong phân tích chuỗi thời gian, biến giả có thể được sử dụng để chỉ ra có chiến tranh hay không, hoặc có biểu...

   34 p thuvienbrvt 06/11/2013 189 1

 • Chương 3: Mô hình hồi quy bội

  Chương 3: Mô hình hồi quy bội

  Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp… Vì thế chúng ta cần...

   38 p thuvienbrvt 06/11/2013 148 1

 • Chương 2: mô hình hồi qui hai biến

  Chương 2: mô hình hồi qui hai biến

  Bài toán đặt ra là làm thế nào để có được các tham số hồi quy? Ước lượng tham số hồi quy bằng phương pháp bình phương thông thường các giả thuyết của phương pháp các tính chất hồi quy

   62 p thuvienbrvt 06/11/2013 159 1

 • Mục tiêu và biến số nghiên cứu

  Mục tiêu và biến số nghiên cứu

  Trình bày tầm quan trọng viết mục tiêu cho một nghiên cứu Xác định đặc tính của mục tiêu nghiên cứu Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cụ thể. Trình bày định nghĩa biến số và tầm quan trọng việc xác định biến số Phân biệt được các loại biến số Lựa chọn được biến số thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu

   15 p thuvienbrvt 06/11/2013 168 1

 • Toán cao cấp A3

  Toán cao cấp A3

  Trong mặt phẳng Oxy, hình phẳng D giới hạn bởi các đường cong kín được gọi là miền phẳng. Tập hợp các đường cong kín giới hạn D được gọi là biên của D, ký hiệu ∂D hay Γ. Đặc biệt, mặt phẳng Oxy được xem là

   36 p thuvienbrvt 06/11/2013 121 1

 • Bài giảng môn học xác suất và thông kê - Nguyễn Văn Thìn

  Bài giảng môn học xác suất và thông kê - Nguyễn Văn Thìn

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học môn xác suất thống kê. Trong tài liệu này các bạn sẽ được tiếp xúc với các công thức cơ bản của xác suất thống kê để giúp các bạn có thể làm quen với các bài học về xác suất trong chương trình...

   159 p thuvienbrvt 06/11/2013 502 2

 • Không bào thực vật

  Không bào thực vật

  Nguồn gốc: tiền không bào, từ mạng nội chất và thể Goli dung hợp và thu nước. Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu: Quan sát: quan sát trực tiếp đỏ trung tính, bichromat; chọc hút dịch không bào để phân tích; cô lập máy cắt lát mỏng để phóng thích không bào...

   40 p thuvienbrvt 04/12/2012 125 1

 • Nấm men và nấm nội tạng

  Nấm men và nấm nội tạng

  Mục tiêu bài giảng: Nắm được đặc điểm và vai trò y học của nấm men, nấm nội tạng. Phòng chống nấm men và nấm nội tạng. Học viên tự nghiên cứu: Đặc điểm sinh học và vai trò y học của nấm men Cryptococcus neoformans; đặc điểm sinh học và vai trò y học nấm nội tạng Histoplasma capsulatum.

   63 p thuvienbrvt 04/12/2012 109 1

 • Lớp nhện

  Lớp nhện

  Giới thiệu lớp nhện: Ixodidae - Họ ve; Trombiculidae - Họ mò; GamasidGamasidae - Họ mạt; Sarcoptoidae - Họ ghẻ. Acarinna có đầu, ngực, bụng dính liền khối, bộ phận miệng còn gọi là đầu. Acarina trưởng thành có 8 chân, ấu trùng 6 chan, không có râu,không có cánh. Phaanm loại Acarina theo cách thở và lỗ thở...

   42 p thuvienbrvt 04/12/2012 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số