Xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh thực thi hiệp định EVFTA: Nhận diện và xếp hạng các thuận lợi và rào cản

Nghiên cứu sử dụng phương pháp Delphi và phương pháp Tốt nhất - Xấu nhất (BWM) của Rezaei (2015) nhằm nhận diện và xếp hạng các thuận lợi và rào cản đối với các DN XK SP gỗ Việt Nam sang EU, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị giúp các DN này vượt qua các rào cản để đẩy mạnh XK sang thị trường EU, tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định EVFTA và hướng tới phát triển bền vững.