Tiếp cận dựa trên thực chứng trong trị liệu trầm cảm ở trẻ vị thành niên

Tỉ lệ mắc trầm cảm ở trẻ vị thành niên đang có xu hướng gia tăng, cả trên thế giới và ở Việt nam. Trong bối cảnh đó, nhiều phương pháp, nhiều hướng tiếp cận được đề xuất để trị liệu trầm cảm cho trẻ vị thành niên. Trong đó, hướng tiếp cận dựa trên thực chứng đang được sử dụng nhiều ở các nước có nền tâm lý học phát triển.