Thuyết Trần - Sử nhà Trần - Trần Xuân Sinh

"Thuyết Trần" là cuốn lịch sử họ Trần do cụ Trần Xuân Sinh 91 tuổi (sinh năm 1912) dày công biên soạn. Đây là cuốn sách "Trần sử" khá đầy đủ, nhiều tư liệu quý báu và văn phong hấp hẫn. Nội dung cuốn sách, như tác giả đã nói: "Nhân soạn lại bộ gia phả họ nhà, tôi viết thêm tập sách này, mục đích không phải ghi chép lịch sử văn trị võ công triều đại nhà Trần, mà ghi lại thêm những lời luận về sự nghiệp của vua tôi dòng họ Trần, sau có phụ lục thêm về một số danh nhân cùng họ." Mời bạn đọc tham khảo.