Tài liệu Oracle 10g Express

Đầu tiên bạn nhắp đúp lên file cài đặt OracleXE.exe như hình được tải về từ trang
http://www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/index.html.Ban đầu bạn sẽ thấy màn hình chào mừng cài đặt phiên bản Oracle 10g Express. Bạn chọn nút
Next để tiếp tục.Tiếp theo xuất hiện màn hình thông báo các thông tin liên quan đến bản quyền. Bạn chọn nút I
accept terms in the license agreement để đồng ý, rồi chọn nút Next....