Những kiến thức tiếng Anh tổng hợp hay và hữu ích

Trong tiếng Anh, khi đã thân mật, người ta gọi nhau bằng tên không phân biệt
tuổi tác, giới tính.
Nếu chúng ta gọi tên người lớn trong tiếng Việt như vậy thì quá "hỗn", nhưng
trong tiếng Anh việc gọi tên nhau là bình thường và khi nói tiếng Anh, nếu ta cố
tình làm theo kiểu như tiếng Việt thì mới là bất thường.
(ví dụ, nếu JOHN lớn hơn bạn 10 tuổi, bạn kêu JOHN là Brother JOHN để
giống tiếng Việt là Anh John thì mới là không giống ai).
Tuy nhiên, trong trường hợp xa lạ, trang trọng bạn phải biết cách...