Một số vấn đề lý luận về tra tấn

Trong những vi phạm nhân quyền thì tra tấn là là hành vi bị lên án và phủ nhận một cách mạnh mẽ và phổ quát nhất. Liên hợp quốc đã lên án tra tấn như là một trong những hành vi vô nhân đạo và đê hèn nhất mà con người phạm phải với đồng loại. Tuy nhiên để xây dựng chính sách cũng như thực thi đúng đắn và hiệu quả chính sách về phòng chống tra tấn thì việc hiểu rõ bản chất hành vi tra tấn là điều cần thiết.