Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Phong trào đấu tranh chống, phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ (1961-1965)

Mục đích nghiên cứu của luận án: Trình bày có hệ thống về phong trào chống, phá ấp chiến lược của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong giai đoạn đấu tranh sôi động và quyết liệt đánh thắng chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của địch,... Mời bạn đọc tham khảo.