Khu di tích lịch sử đền Hùng

Như ông cha thường nói: “sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ
có tông”. Từ bao đời nay, trong tâm niệm của người Việt giỗ tổ Hùng Vương
là thiêng liêng, cao cả không thể lãng quên:
“Dù ai đi gần về xa
Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mồng mười
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.