Kết quả nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng sắn ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu với mục tiêu sản xuất sắn đang được khích lệ, thực sự có chỗ đứng đáng được trân trọng trong nền nông nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.