Đề thi tiếng Anh chương trình thạc sỹ y tế công cộng

Năm 1995, theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Trường bắt đầu các hoạt động xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ YTCC. Từ năm 1996, Trường đã cộng tác với nhiều chuyên gia quốc tế, lần đầu tiên tại Việt Nam, áp dụng cách tiếp cận mới: “Đào tạo YTCC gắn liền với thực địa” (Public Health School Without Wall - PHSWOW) và trở thành thành viên của mạng lưới các cơ sở đào tạo PHSWOW quốc tế. Không giống các mô hình đào tạo cổ điển, chương trình Thạc sĩ YTCC của Trường chia thành 2 giai đoạn. Trong năm đầu học tập tại Trường, học viên được tiếp thu những kiến thức đa ngành như các khoa học cơ bản trong YTCC, khoa học xã hội, các môn học ứng dụng. Đồng thời, học viên cũng được trang bị những kỹ năng tin học cơ bản, phân tích số liệu, và phương pháp nghiên cứu khoa học. Năm thứ hai, học viên trực tiếp tiến hành nghiên cứu tại các cơ sở thực địa của nhà trường. Sau khi trải qua giai đoạn đào tạo trên thực địa để tìm hiểu vấn đề sức khỏe, thu thập, phân tích số liệu, và đề ra các giải pháp can thiệp, học viên học được rất nhiều từ thực tế.