Đề tài: PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Hiện nay, Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ
biến ở hầu hết các quốc gia, có mặt trong mọi lĩnh vực
đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…Và hiện
nay có đến 53 quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn
ngữ chính thức.
• Tiếng Anh là chiếc chìa khóa quan trọng để Việt Nam
có thể bắt kịp tốc độ phát triển của thế giới, đặc biệt là
khi chúng ta đã gia nhập WTO.