Danh lượng từ trong Hán ngữ hiện đại và tri nhận chủ quan của chủ thể sử dụng

Bài viết phân tích mối quan hệ tri nhận trong việc lựa chọn kết hợp danh lượng từ và danh từ, qua đó giúp người học tiếng Hán có thể hạn chế được những lỗi sai khi kết hợp giữa hai thành phần này.