Các yếu tố làm giảm động lực học tiếng Anh

Bài viết nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Khoa Kinh tế Trường Đại Học Mở Hà Nội với hai mục tiêu nghiên cứu chính: (i) xác định các yếu tố làm giảm động lực học tiếng Anh của người học, và (ii) đưa ra một số gợi ý nhằm giảm thiểu các yếu tố gây giảm động lực học tiếng Anh của sinh viên. Các yếu tố gây mất hứng thú học tiếng Anh tại Khoa Kinh tế Trường Đại học Mở Hà Nội được xác định không chỉ xuất phát từ chính người học, mà còn liên quan trực tiếp đến đội ngũ giảng dạy cũng như điều kiện học tập.