Bước đầu tìm hiểu về tác động của đô thị hóa đến tâm lý người nông dân ven các đô thị - Mai Thanh Thế

Bước đầu tìm hiểu về tác động của đô thị hóa đến tâm lý người nông dân ven các đô thị trình bày khái quát về đô thị và đô thị hóa, tác động của đô thị hóa đến tâm lý của người dân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.