Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Co dãn cung cầu và chính sách của chính phủ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số co giãn, chính sách của chính phủ, tác động của việc đánh thuế đến kết quả hoạt động của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)