Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Nền kinh tế và kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Nền kinh tế, kinh tế học, lựa chọn kinh tế tối ưu và hiệu quả kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.