• Thử tìm hiểu một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam từ quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học

  Thử tìm hiểu một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam từ quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học

  Bài viết đặt ra vấn đề cách thức vận dụng quan điểm tích hợp logic học, ngữ dụng học để xem xét lập luận qua một trường hợp cụ thể - một số lập luận tại nghị trường Quốc hội Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Bằng thủ pháp miêu tả và phân tích diễn ngôn, bài viết sẽ minh họa một phương pháp đánh giá...

   8 p thuvienbrvt 27/06/2020 38 2

 • Đặc điểm cấu trúc và phương thức biểu đạt hành vi từ chối lời thỉnh cầu trong tiếng Hán (liên hệ với Tiếng Việt)

  Đặc điểm cấu trúc và phương thức biểu đạt hành vi từ chối lời thỉnh cầu trong tiếng Hán (liên hệ với Tiếng Việt)

  Nghiên cứu lời từ chối thỉnh cầu trong hai ngôn ngữ có thể giúp chúng ta có hiểu biết sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Trung - Việt, đồng thời cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, phiên dịch và dạy học tiếng Hán và tiếng Việt.

   11 p thuvienbrvt 25/05/2020 39 1

 • Nghiên cứu ca dao Quảng Nam từ góc độ cấu trúc văn bản

  Nghiên cứu ca dao Quảng Nam từ góc độ cấu trúc văn bản

  Mỗi bài ca là một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất giữa cấu trúc hình thức và cấu trúc ngữ nghĩa. Hai mặt này có quan hệ biện chứng với nhau. Bài viết nghiên cứu ca dao từ góc độ cấu trúc, phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cấu trúc hình thức và cấu trúc nghĩa trong một bài ca dao cụ thể của địa phương Quảng Nam.

   7 p thuvienbrvt 25/05/2020 37 1

 • Đặc điểm thi đoạn Thơ Mới 1932-1945

  Đặc điểm thi đoạn Thơ Mới 1932-1945

  Nghiên cứu thi đoạn (strophe form) là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ trong giới Việt ngữ học. Bài viết đi vào thống kê, phân tích thi đoạn Thơ Mới từ góc nhìn của lí thuyết thi đoạn để khái quát nên đặc điểm của thi đoạn Thơ Mới trong cái nhìn đối sánh với thơ ca giai đoạn trước.

   11 p thuvienbrvt 25/05/2020 35 1

 • Vấn đề văn bản Ngự chế thi ngũ tập của vua Minh Mệnh tại Đà Lạt

  Vấn đề văn bản Ngự chế thi ngũ tập của vua Minh Mệnh tại Đà Lạt

  Bộ Ngự chế thi ngũ tập của vua Minh Mệnh tại Đà Lạt là tập thơ thứ năm, đây là bản in trực tiếp từ ván in đang bảo quản tại kho lưu trữ Đà Lạt. Tuy nhiên, khi nghiên cứu văn bản này, chúng tôi nhận thấy tình trạng văn bản mất nhiều. Nguyên nhân bị mất văn bản là do lịch sử để lại. Năm 1959–1960, các ván khắc mộc bản được chuyển từ...

   11 p thuvienbrvt 25/05/2020 39 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa của người Hán và người Việt qua tục ngữ, ca dao về tình yêu hôn nhân

  Đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa của người Hán và người Việt qua tục ngữ, ca dao về tình yêu hôn nhân

  Bài viết đưa ra một số đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa nổi bật của hai dân tộc Hán – Việt thông qua tục ngữ ca dao về tình yêu hôn nhân để thấy được những nét văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc là hết sức độc đáo.

   8 p thuvienbrvt 25/05/2020 36 1

 • Đặc điểm của văn miêu tả và việc đổi mới nội dung dạy học văn miêu tả trong trường phổ thông

  Đặc điểm của văn miêu tả và việc đổi mới nội dung dạy học văn miêu tả trong trường phổ thông

  Bài viết này nghiên cứu đặc điểm của văn miêu tả và nội dung dạy học văn miêu tả (MT) trong nhà trường phổ thông theo chương trình sau 2015. Sử dụng phương pháp tổng thể (Tiếng Anh: Wholedynamic), đề tài đã xác định được mười đặc điểm của văn miêu tả, từ đó đề xuất các nội dung dạy học văn miêu tả trong trường phổ thông theo định...

   6 p thuvienbrvt 25/05/2020 35 1

 • Chuyển loại - một phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt

  Chuyển loại - một phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt

  Bài viết khái quát các ý kiến đi trước về hiện tượng chuyển loại của từ trong tiếng Việt. Trên cơ sở đó, tác giả tập trung phân tích các đặc trưng về mặt ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa của từ chuyển loại. So sánh từ chuyển loại với từ đồng âm, từ đa nghĩa và đưa ra một số quy tắc chuyển loại cơ bản trong tiếng Việt.

   9 p thuvienbrvt 25/05/2020 38 1

 • Những khác biệt của hiện tượng nhấn mạnh trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Những khác biệt của hiện tượng nhấn mạnh trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Bài viết này nhằm chỉ ra những khác biệt ngôn ngữ của hiện tượng nhấn mạnh, đồng thời đưa ra một vài ứng dụng trong việc dạy-học tiếng Anh nói chung và trong việc dạy-học dịch nói riêng.

   10 p thuvienbrvt 25/05/2020 41 1

 • Phê bình văn học - điểm nhìn từ hôm nay

  Phê bình văn học - điểm nhìn từ hôm nay

  Bài viết này dựa trên những thành tựu lí luận của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là nhà nghiên cứu Trương Đăng Dung để hệ thống, khái quát lại những thành tựu và giới hạn của phê bình văn học, để thấy được bức tranh tổng thể của ngành khoa học này từ điểm nhìn hôm nay.

   10 p thuvienbrvt 25/05/2020 38 1

 • Khuynh hướng nhại trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

  Khuynh hướng nhại trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

  Nhại là một khuynh hướng văn học hậu hiện đại thế giới thế kỉ XX. Ở văn học Việt Nam sau 1975, sáng tác của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thể hiện rất rõ khuynh hướng này. Nhại trong văn ông xuất hiện ở nhiều cấp độ: Kết cấu, hình tượng nhân vật, chi tiết, ngôn từ… Với khuynh hướng nhại, Nguyễn Huy Thiệp đã góp phần tạo ra cuộc cách tân...

   9 p thuvienbrvt 01/02/2020 66 4

 • Ẩn dụ ý niệm con người là cây trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

  Ẩn dụ ý niệm con người là cây trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

  Bài viết chỉ ra cơ chế sao phỏng giữa hai miền không gian trong tư duy ngôn ngữ của người Việt. Dựa trên quan hệ logic trong việc tổ chức lược đồ ánh xạ của ẩn dụ ý niệm, bài viết chỉ ra kiểu tư duy đặc thù trong cấu trúc ý niệm mang đặc trưng tư duy, văn hóa của người Việt.

   12 p thuvienbrvt 01/02/2020 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số