• Giáo trình Đại số sơ cấp

  Giáo trình Đại số sơ cấp

  Tài liệu “Đại số sơ cấp” được viết nhằm phục vụ sinh viên chuyên ngành Sư phạm Toán. Nội dung của tài liệu đề cập đến các vấn đề: Hàm số và đồ thị; Phương trình và hệ phương trình; Bất đẳng thức và bất phương trình.Một số nội dung đề cập trong tài liệu, sinh viên đã được học sơ lược trong chương trình Toán phổ thông.

   223 p thuvienbrvt 06/11/2013 296 8

 • Giáo Trình Bài Tập Hình Học Cao Cấp ( Văn Như Cương - Hoàng Trọng Thái)

  Giáo Trình Bài Tập Hình Học Cao Cấp ( Văn Như Cương - Hoàng Trọng Thái)

  Có ít nhất bốn điểm trong đó bất kì ba điểm nào không có cùng thuộc một đường thẳng.Hãy xây đựng mô hình P .Chứng tỏ rằng hệ tiên đề P phi mấu thuẫn nếu số học phi mâu thuẫn.Hãy chứng tỏ rằng tiên đề iii) là độc lập, chứng minh hệ tiên đề P không đầy đủ. Xây dựng mô hình của hệ tiên đề P, ta gọi điểm là bộ ba số ( x y z) với...

   85 p thuvienbrvt 06/11/2013 1531 6

 • GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

  GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

  ĐỊNH NGHĨA ĐỒ THỊ Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này. Chúng ta phân biệt các loại đồ thị khác nhau bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị. Định nghĩa 1. Đơn đồ thị vô hướng G = (V,E) bao gồm V là tập các đỉnh, và E là tập các cặp không có thứ tự gồm hai phần...

   124 p thuvienbrvt 06/11/2013 387 6

 • Giáo trình Giải tích I: Phần 2 - Trần Bình

  Giáo trình Giải tích I: Phần 2 - Trần Bình

  Giáo trình Giải tích I: Phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 7 tài liệu có nội dung trình bày về tích phân bất định, tích phân xác định, hàm nhiều biến số. Cuối mỗi chương có bài tập và hướng dẫn trả lời giúp sinh viên ứng dụng kiến thức lí thuyết được học.

   219 p thuvienbrvt 17/07/2014 336 6

 • Giáo trình Giải tích I: Phần 1 - Trần Bình

  Giáo trình Giải tích I: Phần 1 - Trần Bình

  Giáo trình Giải tích I: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày về: Tập hợp các số thực, hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân, các định lí về hàm khả vi và áp dụng.

   161 p thuvienbrvt 17/07/2014 1246 6

 • Giáo trình Hàm phức và Phép biến đổi Laplace

  Giáo trình Hàm phức và Phép biến đổi Laplace

  Chú ý Số chỉ mục và thứ tự ví dụ được giữ nguyên như trong Bài giảng. Chương 3. TÍCH PHÂN HÀM PHỨC §2. ĐỊNH LÝ CAUCHY 2.1. Định lý Cauchy cho miền đơn liên a) Định lý Nếu hàm f (z ) giải tích trên miền đơn liên D và liên tục trên biên C ≡ ∂D thì: VD 1. Hàm f (z ) = ∫ f (z )dz = 0. C z giải tích trong D : | z | ≤ 1 và liên tục trên biên ∂D nên z...

   29 p thuvienbrvt 06/11/2013 1460 5

 • GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THỐNG KÊ - Ths Đồng Thị Vân Hồng

  GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THỐNG KÊ - Ths Đồng Thị Vân Hồng

  Lý thuyết thống kê là môn học cơ sở của sinh viên tất cả các chuyên ngành khối kinh tế. Giáo trình này nhằm phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên chuyên ngành Thống kê - khoa thống kê - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

   89 p thuvienbrvt 06/11/2013 369 5

 • Giáo trình toán cao cấp A3 ĐH - GV. ThS Đoàn Vương Nguyên

  Giáo trình toán cao cấp A3 ĐH - GV. ThS Đoàn Vương Nguyên

  Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến

   43 p thuvienbrvt 06/11/2013 494 5

 • Giáo trình Cơ sở toán học cao cấp

  Giáo trình Cơ sở toán học cao cấp

  Do ảnh hưởng của cuộc cách mạng thông tin và do sự phát triển tồn tại của toán học, việc giảng dạy toán bậc đại học và cao học có nhiều thay đổi. Xu hướng chung là nhanh chóng cho học viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về toán học và khả năng ứng dụng, đồng thời sử dụng được các chương trình tính toán thực hành một cách thuần...

   239 p thuvienbrvt 16/12/2013 376 5

 • Giáo trình: Phương trình vi phân

  Giáo trình: Phương trình vi phân

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác

   99 p thuvienbrvt 06/11/2013 308 5

 • Giáo trình qui hoạch tuyến tính

  Giáo trình qui hoạch tuyến tính

  Môn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch tuyến tính. Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật đơn hình ở các mức độ sử dụng khác nhau. Lý thuyết đối ngẫu được trình bày một cách đơn giản. Phần ứng của quy hoạch tuyến tính được trình bày sau cùng để thấy sự ứng dụng...

   142 p thuvienbrvt 06/11/2013 103 5

 • Giáo trình toán cao cấp

  Giáo trình toán cao cấp

  Trong ngôn ngữ hàng ngày , ta thường dùng đến khái niệm tập hợp : tập hợp các sinh viên trong một lớp học, tập hợp các câu hỏi ôn thi...Ở đây ta không định nghĩa tập hợp mà chỉ mô tả nó bằng một dấu hiệu hay một tính chất khác.

   180 p thuvienbrvt 06/11/2013 289 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số