• Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê - Nguyễn Văn Tiến

    Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê - Nguyễn Văn Tiến

    Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê do Nguyễn Văn Tiến biên soạn gồm 5 chương. Nội dung bài giảng trình bày về các biến cố – xác suất – các định lý, biến ngẫu nhiên một chiều – quy luật phân phối xác suất, các quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, luật số lớn, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định...

     112 p thuvienbrvt 17/07/2014 1577 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số