Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ đất

Nhiều enzyme quan trọng được khai thác từ vi sinh vật và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống sản xuất, do vi sinh vật chiếm khối lượng lớn và có khả năng chuyển hóa vật chất trong tự nhiên rất hữu hiệu. Khi so sánh với các nguồn enzyme khác có nguồn gốc từ động vật và thực vật, enzyme có nguồn gốc vi sinh có nhiều ưu điểm như hoạt tính cao. Tham khảo bài viết "Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ đất" để hiểu hơn về vấn đề này.