Tìm hiểu ngữ pháp tiếng Hàn

Bạn muốn học tiếng Hàn nhưng lại thấy ngữ pháp tiếng Hàn quá khó? Nếu vậy thì đây chính là quyển sách dành cho bạn. Bạn có thể học ngữ pháp tiếng Hàn một cách dễ dàng sau khi bạn đọc qua quyển sách này. Vối quyển sách này, các bạn sẽ được giải thích chi tiết và rõ ràng về các điểm ngữ pháp thông dụng trong tiếng Hàn như các hình thức của thì, thể phủ định, dạng bất qui tắc của động từ và tính tư, thể thụ động, thể cầu khiến, giả định cách...

Ngoài những từ vựng và cụm từ được lấy từ đời sống thực tế để minh họa cho các điểm ngữ pháp quan trọng, các bạn còn được giới thiệu thêm 125 cụm từ thông dụng khác và các câu ví dụ về chúng để các bạn dễ dàng hiểu rõ nghĩa của cụm từ cũng như nắm vững cách sử dụng chúng trong từng ngữ cảnh. Ở cuối sách còn có bảng danh mục từ vựng trình bày ở dạng Hàn - Anh - Việt để các bạn tiện tham khảo